vrijdag 7 december 2018

12 december: Arjan Plaisier over eenwording katholieken en protestanten

‘Deze tijd vereist een radicale stap: de verzoening tussen rooms-katholieken en protestanten en daarmee de vereniging van kerken’. Deze provocerende stelling poneerde Arjan Plaisier op 26 oktober in het Nederlands Dagblad. Plaisier was van 2008 tot 2016 scriba van de grootste protestantse gemeenschap in Nederland, de PKN. Deze kent geen bisschoppen, maar de scriba is haar secretaris-generaal en hoogste vertegenwoordiger.

‘Maarten Luther zou niet uit de Rooms-Katholieke Kerk van vandaag zijn gestapt. … We komen nu in een tijd die weer gaat lijken op die van de vroege kerk: een tijd waarin de kerk, zo God het geeft, tevoorschijn komt als een gemeenschap van broeders en zusters die leven in het geloof in de opgestane Heer … Hoe zal een vereniging eruitzien? Veel ‘geleefd protestantisme’, tot in de kerkstructuur en de kerkcultuur toe, moet een plaats krijgen. … Wat te denken van een protestantse orde in de ene kerk, met een eigen ambtelijke organisatie, erkend door de ‘herder van de herders’?’

Tijdens een zgn. CobbenhagenAvond op woensdag 12 december om 20.00 uur in studentenkerk Maranatha (Prof. Cobbenhagenlaan 19) in Tilburg zal ds. Plaisier zijn visie uiteenzetten en met de aanwezigen in gesprek gaan.

De CobbenhagenAvonden zijn door het studentenpastoraat van Tilburg University, studentenkerk Maranatha en katholieke beweging Gemeenschap en Bevrijding georganiseerde culturele avonden. In de geest van universiteitsstichter Cobbenhagen willen ze academische wereld, christelijk voorstel en regio Tilburg bij elkaar brengen. De avonden beginnen om 20.00 uur in studentenkerk Maranatha aan Prof. Cobbenhagenlaan 19 te Tilburg. Na het ‘formele’ gedeelte volgt er een borrel met boekentafel. De avonden zijn vrij toegankelijk. Na afloop is er een collecte. Aan de Prof. Cobbenhagenlaan is ruim gratis parkeergelegenheid. Station Tilburg Universiteit ligt op 10 minuten loopafstand.

Meer informatie: cobbenhagenavonden.nl

woensdag 7 maart 2018

"Laat mij met u mee-voelen"

Op zaterdag 24 maart vindt in studentenkerk Maranatha (Prof. Cobbenhagenlaan 19, Tilburg) weer een CobbenhagenAvond plaats.

In het kader van de Goede Week die dan begint, zal tijdens deze avond het Stabat Mater van Giovanni Battista Pergolesi vertoond worden, in een schitterende uitvoering uit 2006 door Angharad Gruffydd Jones, Lawrence Zazzo en de Cambridge Soloists o.l.v. Timothy Brown, in de All Saints chapel in Aldwincle (Engeland).

Pergolesi’s Stabat Mater is zonder twijfel een van de grootste werken van de muziekgeschiedenis. Het concert wordt vertoond op een groot scherm met dolby-surround geluid. Tevens wordt de vertaling van de Latijnse tekst geprojecteerd, zodat het geheel goed te volgen is. Het geheel wordt kort ingeleid door studentenpastor Michiel Peeters.

De CobbenhagenAvonden zijn ongeveer maandelijks door het studentenpastoraat van de Universiteit van Tilburg, studentenparochie Maranatha en katholieke beweging Gemeenschap en Bevrijding georganiseerde culturele avonden. In de geest van universiteitsstichter Cobbenhagen willen ze academische wereld, christelijk voorstel en regio Tilburg bij elkaar brengen.
De avonden beginnen om 20.00 uur in studentenkerk Maranatha aan Prof. Cobbenhagenlaan 19 te Tilburg. Na het ‘formele’ gedeelte volgt er een borrel met boekentafel. De avonden zijn vrij toegankelijk. Na afloop is er een collecte.
Op de Prof. Cobbenhagenlaan is ruim gratis parkeergelegenheid. Station Tilburg Universiteit ligt op 10 minuten loopafstand.

Meer informatie: www.cobbenhagenavonden.nl

maandag 29 mei 2017

Op 13 juni presenteert pater Maes in Tilburg zijn nieuwe boek over Humanae Vitae

Waarschijnlijk is er geen kerkelijk document dat in het Westen zo verguisd is als de encycliek Humanae vitae van paus Paulus VI uit 1968.
Toch noemt de huidige paus Franciscus de tekst ‘profetisch’ en worden er, vijftig ervaringsjaren later, met name ook vanuit medische en feministische hoek steeds meer vraagtekens geplaatst bij de ‘anticonceptiementaliteit’ die onze cultuur zo is gaan kenmerken.
Daniël Maes, norbertijn van de abdij van Postel, moraaltheoloog, en sinds 2010 werkzaam in Syrië (!), schreef in de aanloop van Humanae vitae’s 50-jarige jubileum Hoe een paus gelijk kreeg. Nieuwe perspectieven na een halve eeuw contraceptie.

Tijdens de komende CobbenhagenAvond, op dinsdag 13 juni in studentenkerk Maranatha (Prof. Cobbenhagenlaan 19), zal pater Maes eerst kort spreken over zijn ervaringen in Syrië en daarna over zijn nieuwe, tegendraadse boek. Na afloop van de lezing is er de mogelijkheid met de auteur in gesprek te gaan.

De CobbenhagenAvonden zijn ongeveer maandelijks door het studentenpastoraat van de Universiteit van Tilburg, studentenparochie Maranatha en katholieke beweging Gemeenschap en Bevrijding georganiseerde culturele avonden. In de geest van universiteitsstichter Cobbenhagen willen ze academische wereld, christelijk voorstel en regio Tilburg bij elkaar brengen.
De avonden beginnen om 20.00 uur in studentenkerk Maranatha aan Prof. Cobbenhagenlaan 19 te Tilburg. Na het ‘formele’ gedeelte volgt er een borrel met boekentafel. De avonden zijn vrij toegankelijk. Na afloop is er een collecte.
Op de Prof. Cobbenhagenlaan is ruim gratis parkeergelegenheid. Station Tilburg Universiteit ligt op 10 minuten loopafstand.

Meer informatie: www.cobbenhagenavonden.nl

vrijdag 5 mei 2017

Zaterdag 20 mei spreekt Paolo Sottopietra in Tilburg over de Fraternità San Carlo

Op zaterdag 20 mei vindt in studentenkerk Maranatha (Prof. Cobbenhagenlaan 19, Tilburg) weer een CobbenhagenAvond plaats.
Paolo Sottopietra, generaal-overste van de in 1985 opgerichte Priester-broederschap van de Missionarissen van St.Carolus Borromeüs (www.fscb.org/en) zal komen vertellen over het werk en de missie van deze jonge wereldwijde gemeenschap, waar ook de Tilburgse studentenpastor Michiel Peeters lid van is.

De CobbenhagenAvonden zijn ongeveer maandelijks door het studentenpastoraat van de Universiteit van Tilburg, studentenparochie Maranatha en katholieke beweging Gemeenschap en Bevrijding georganiseerde culturele avonden. In de geest van universiteitsstichter Cobbenhagen willen ze academische wereld, christelijk voorstel en regio Tilburg bij elkaar brengen.
De avonden worden gehouden op zaterdagavond om 20.00 uur in studentenkerk Maranatha aan Prof. Cobbenhagenlaan 19 te Tilburg. Na het ‘formele’ gedeelte volgt er een borrel met boekentafel. De avonden zijn vrij toegankelijk. Na afloop wordt er een collecte gehouden.
Op de Prof. Cobbenhagenlaan is ruim gratis parkeergelegenheid. Station Tilburg Universiteit ligt op 10 minuten loopafstand.

Meer informatie: www.cobbenhagenavonden.nl

vrijdag 17 maart 2017

Zaterdag 1 april: kijken en luisteren naar Mozarts Requiem

Op zaterdag 1 april (geen grap!) vindt in studentenkerk Maranatha (Prof. Cobbenhagenlaan 19, Tilburg) weer een CobbenhagenAvond plaats.
In het kader van de Veertigdagentijd zal tijdens deze avond het Requiem van Mozart vertoond worden, in een schitterende uitvoering uit 1989 door het koor en symfonieorkest van de Bayerische Rundfunk o.l.v. Leonard Bernstein.
Mozarts Requiem is zonder twijfel een van de grootste werken van de muziekgeschiedenis.
Het concert wordt vertoond op een groot scherm met dolby-surround geluid. Tevens wordt de vertaling van de Latijnse tekst geprojecteerd, zodat het geheel goed te volgen is. Het Requiem wordt kort ingeleid door studentenpastor Michiel Peeters.


CobbenhagenAvonden zijn ongeveer maandelijks door het studentenpastoraat van Tilburg University, studentenparochie Maranatha en beweging Gemeenschap en Bevrijding georganiseerde culturele avonden. In de geest van universiteitsstichter Cobbenhagen willen ze academische wereld, christelijk voorstel en regio Tilburg bij elkaar brengen.
De avonden worden gehouden in studentenkerk Maranatha, Prof. Cobbenhagenlaan 19 te Tilburg. Aanvang: 20.00 uur. Na het ‘formele’ gedeelte is er een borrel. De avonden zijn vrij toegankelijk. Na afloop wordt er een collecte gehouden. Aan de Prof. Cobbenhagenlaan is ruimschoots gratis parkeergelegenheid.

Meer informatie: www.cobbenhagenavonden.nl

dinsdag 10 januari 2017

28 januari: Jos. Bedaux en studentenkerk Maranatha

In 2017 is het vijftig jaar geleden dat de bekende Tilburgse architect Jos. Bedaux (1910-1989) de bouw van studentenkerk Maranatha aan de Professor Cobbenhagenlaan voltooide: een speciaal voor studenten bestemd parochiecomplex, bestaande uit één bouwlaag, onder een plat dak, met een deels ondergronds gelegen kapel, een gesprekscentrum en een pastorie. De studentenkerk is een ‘kleine kopie’ van het ‘Cobbenhagengebouw’ van de Tilburgse universiteit, dat Bedaux net afgerond had.
In de afgelopen jaren is het interieur van de kapel weer zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat gebracht.
Tijdens deze eerste CobbenhagenAvond van 2017, die plaatsvindt in de kapel zelf, zullen Frans Bedaux, zoon van de architect, en Marius Groothuis, voorzitter van de Stichting Jos. Bedaux, spreken over Bedaux’ leven, architectonische ideeën en gebouwen – in het bijzonder de Maranathakerk.

CobbenhagenAvonden zijn ongeveer maandelijks door het studentenpastoraat van Tilburg University, studentenparochie Maranatha en beweging Gemeenschap en Bevrijding georganiseerde culturele avonden. In de geest van universiteitsstichter Cobbenhagen willen ze academische wereld, christelijk voorstel en regio Tilburg bij elkaar brengen.
De avonden worden gehouden in studentenkerk Maranatha, Prof. Cobbenhagenlaan 19 te Tilburg. Aanvang: 20.00 uur. Na het ‘formele’ gedeelte is er een borrel. De avonden zijn vrij toegankelijk. Na afloop wordt er een collecte gehouden. Aan de Prof. Cobbenhagenlaan is ruimschoots gratis parkeergelegenheid.

Meer informatie: www.cobbenhagenavonden.nl

dinsdag 14 juni 2016

25 juni: CvdK Wim van de Donk spreekt op Maranatha over Martinus Cobbenhagen


Martinus Cobbenhagen (1893-1954), priester en econoom, is onbetwist de grondlegger en ‘vader’ van wat nu Tilburg University is. Hij was niet alleen hoogleraar en verschillende keren rector, maar inspireerde het beginnende Tilburgse academische leven met frequente voordrachten en artikelen, waarin hij zijn ‘idee’ van een Tilburgse universiteit uiteenzette: het moest een onderwijsinstelling zijn en worden die geen 'vakidioten' maar 'volledige mensen' moest vormen.

Op initiatief van het studentenpastoraat en Academic Forum zijn deze teksten nu opnieuw gepubliceerd, in een geannoteerde, tweetalige uitgave: de Cobbenhagen Essays.
Wim van de Donk, Commissaris van de Koning in Noord-Brabant, alumnus en hoogleraar van Tilburg University en liefhebber van Cobbenhagens werk, komt de bundel presenteren.


Alle bezoekers van de avond krijgen een exemplaar van de Cobbenhagen Essays cadeau.
 

‘Cobbenhagen Essays. De visie van de grondlegger op de Tilburgse universiteit’, uitg. Valkhof Pers, Nijmegen 2016, 240 blz., isbn 978-5625-456-8, € 22,50.


CobbenhagenAvonden zijn ongeveer maandelijks door het studentenpastoraat van Tilburg University, studentenparochie Maranatha en beweging Gemeenschap en Bevrijding georganiseerde culturele avonden. In de geest van universiteitsstichter Cobbenhagen willen ze academische wereld, christelijk voorstel en regio Tilburg bij elkaar brengen.
De avonden worden gehouden in studentenkerk Maranatha, Prof. Cobbenhagenlaan 19 te Tilburg. Aanvang: 20.00 uur. Opgave is niet verplicht maar wordt wel gewaardeerd, hier op Facebook. Na het ‘formele’ gedeelte is er een borrel. De avonden zijn vrij toegankelijk. Na afloop wordt er een collecte gehouden. Aan de Prof. Cobbenhagenlaan is ruimschoots gratis parkeergelegenheid.


Meer informatie: www.cobbenhagenavonden.nl

woensdag 6 april 2016

Nieuwe bisschop van ’s-Hertogenbosch Gerard de Korte spreekt (nu al) in Tilburg

Op 5 maart benoemde paus Franciscus de huidige bisschop van Groningen-Leeuwarden, dr. G.J.N. de Korte, vorig jaar verkozen tot eerste ‘theoloog des vaderlands’, tot bisschop van ’s-Hertogenbosch.
Op 14 mei wordt hij geïnstalleerd in de St.Janskathedraal.

Maar al op 16 april bezoekt hij Tilburgse studentenkerk ‘Maranatha’.
In het kader van het Jaar van de Barmhartigheid geeft hij een lezing onder de titel: ‘God is onuitputtelijke liefde’. 

Een mooie gelegenheid de nieuwe bisschop nu al beter te leren kennen!

CobbenhagenAvonden zijn ongeveer maandelijks door het studentenpastoraat van Tilburg University, studentenparochie Maranatha en beweging Gemeenschap en Bevrijding georganiseerde culturele avonden. In de geest van universiteitsstichter Cobbenhagen willen ze academische wereld, christelijk voorstel en regio Tilburg bij elkaar brengen.
De avonden worden gehouden in studentenkerk Maranatha, Prof. Cobbenhagenlaan 19 te Tilburg. Aanvang: 20.00 uur. Opgave is niet nodig. Na het ‘formele’ gedeelte is er een borrel. De avonden zijn vrij toegankelijk. Na afloop wordt er een collecte gehouden. Aan de Prof. Cobbenhagenlaan is ruimschoots gratis parkeergelegenheid.


Meer informatie: www.cobbenhagenavonden.nl

dinsdag 1 maart 2016

Zaterdag 12 maart in studentenkerk Maranatha te Tilburg: Joseph Haydns "Zeven laatste woorden van onze Verlosser aan het kruis"

In deze veertigdagentijd, precies 230 jaar na de eerste uitvoering op Goede Vrijdag 1786, wijdt studentenparochie Maranatha in Tilburg een zgn. 'CobbenhagenAvond' aan een uniek werk uit de muziekgeschiedenis: Joseph Haydns (1732-1809) "Zeven laatste woorden van onze Verlosser aan het kruis".

Haydn componeerde het voor een kerkdienst op Goede Vrijdag, die bestond uit de voorlezing van de door Jezus aan het kruis uitgesproken zinnen, zoals weergegeven in de Evangelies; na elke zin hield de bisschop een meditatie, waarna hij afdaalde van de preekstoel en voor het altaar neerknielde. Deze tijd werd gevuld door muziek. Haydn componeerde de - zuiver instrumentale - muziek zó dat je de zinnen erin terughoort.

We luisteren naar de oorspronkelijke door Haydn geschreven orkestversie, in de monumentale uitvoering door het Berliner Philharmoniker o.l.v. Riccardo Muti.
De ‘zeven woorden’ worden geprojecteerd op een groot scherm, met Nederlandse en Engelse vertaling.
Elk stuk wordt ingeleid door een korte medidatie. Deze meditaties worden ook in het Engels geprojecteerd, ook niet-Nederlandstaligen kunnen het dus volgen.

CobbenhagenAvonden zijn ongeveer maandelijks door het studentenpastoraat van Tilburg University, studentenparochie Maranatha en beweging Gemeenschap en Bevrijding georganiseerde culturele avonden. In de geest van universiteitsstichter Cobbenhagen willen ze academische wereld, christelijk voorstel en regio Tilburg bij elkaar brengen.
De avonden worden gehouden in studentenkerk Maranatha, Prof. Cobbenhagenlaan 19 te Tilburg. Aanvang: 20.00 uur. Opgave is niet nodig. Na het ‘formele’ gedeelte is er een borrel. De avonden zijn vrij toegankelijk. Na afloop wordt er een collecte gehouden. Aan de Prof. Cobbenhagenlaan is ruimschoots gratis parkeergelegenheid.


Meer informatie: www.cobbenhagenavonden.nl

woensdag 20 januari 2016

A.s. zaterdag: Willem Jan Otten spreekt in Tilburg

De afgelopen jaar tragisch overleden Joost Zwagerman constateerde twee jaar terug dat je “in de VS [...] zonder enig bezwaar religieus [kunt] zijn en tegelijkertijd [...] als vernieuwend en vooruitstrevend schilder of schrijver bekendstaan. In Nederland daarentegen [heerst] er op dat punt een beklemmende koudwatervrees, om maar niet van een taboe te spreken. Veel kunstkenners en literatuurspecialisten, dat wil zeggen mensen die er stelselmatig van uitgaan dat zij het verlichte en weldenkende deel van de natie vertegenwoordigen, beschouwen religie als een historisch relict dat buiten de Amsterdamse grachtengordel nog schijnt te bestaan, maar daarbinnen alleen nog maar een meewarig lachje opwekt. Zwagerman noemde de dichter, romancier, toneelschrijver en essayist Willem Jan Otten, nu zo'n vijftien jaar geleden toegetreden tot de rooms-katholieke kerk. [...] Otten staat voor wat hij gelooft en draagt dat als schrijver met verve en overtuiging uit. En hij krijgt er al anderhalf decennium lang smalende commentaren over te horen, [zoals] van Rudy Kousbroek ('Kom terug, Willem Jan')” (Trouw, 4 jan. 2014).

Toch is Willem Jan Otten (1951) een van de meest gevierde schrijvers in het Nederlandse taalgebied, met haast ‘meer prijzen dan lezers’. In 2014 won hij nog de prestigieuze P.C.Hooftprijs.
Hij geeft maar zelden lezingen. Daarom is het erg bijzonder, een unieke gelegenheid, dat hij nu in Tilburg komt spreken over religie en poëzie, met veel aandacht voor zijn persoonlijke weg. Hij zal dat doen onder de titel (ontleend aan Dostojevski’s groot-inquisiteur): Waarom komt U ons hinderen?

CobbenhagenAvonden zijn ongeveer maandelijks door het studentenpastoraat van Tilburg University, studentenparochie Maranatha en beweging Gemeenschap en Bevrijding georganiseerde culturele avonden. In de geest van universiteitsstichter Cobbenhagen willen ze academische wereld, christelijk voorstel en regio Tilburg bij elkaar brengen.
De avonden worden gehouden in studentenkerk Maranatha, Prof. Cobbenhagenlaan 19 te Tilburg. Aanvang: 20.00 uur. Opgave is niet nodig. Na het ‘formele’ gedeelte is er een borrel. De avonden zijn vrij toegankelijk. Na afloop wordt er een collecte gehouden. Aan de Prof. Cobbenhagenlaan is ruimschoots gratis parkeergelegenheid.


Meer informatie: www.cobbenhagenavonden.nl

maandag 2 november 2015

Nieuwe serie CobbenhagenAvonden in Tilburg

“De mens vormt zich in de gemeenschap, gevend en ontvangend” (Martinus Cobbenhagen, 1893-1954)

Op zaterdag 14 november begint een nieuwe serie CobbenhagenAvonden, maandelijks door het studentenpastoraat van Tilburg University, studentenparochie Maranatha en beweging Gemeenschap en Bevrijding georganiseerde culturele avonden.
In de geest van universiteitsstichter Cobbenhagen willen ze academische wereld, christelijk voorstel en regio Tilburg bij elkaar brengen.
De avonden worden gehouden in studentenkerk Maranatha, Prof. Cobbenhagenlaan 19 te Tilburg.
Na het ‘formele’ gedeelte is er een borrel.
De avonden zijn vrij toegankelijk. Na afloop wordt er een collecte gehouden.
Aan de Prof. Cobbenhagenlaan is ruimschoots gratis parkeergelegenheid.

Programma tot en met april 2016

Zaterdag 14 november, 20.00 uur. FILMPREMIÈRE: ‘La última cima’ (De laatste bergtop)
Eerste vertoning in Nederland van een documentaire van de Spaanse regisseur Juan Manuel Cotelo: “Men zei me dat ik best een film kan maken over een priester, als hij maar pedofiel, dief, manipulatief, machtsbelust of, op zijn best, missionaris is in een ontwikkelingsland; als ik hem aan het kruis zou nagelen; men zei me ook dat míj dat lot zou wachten als ik een 'normale' priester zou laten zien”. ‘La última cima’ beschrijft het leven van zo’n ‘gewone’ priester, Pablo Prieto, die op 42-jarige leeftijd omkomt bij een bergwandeling. De film werd populair door mond-op-mond-reclame. Hij zal kort worden ingeleid door de vertaler, Pieter Zimmermann.

• Zaterdag 23 januari 2016, 20.00 uur. WILLEM JAN OTTEN: Waarom komt U ons hinderen?
Een van Nederlands grootste levende schrijvers, in 2014 winnaar van de P.C.Hooftprijs, komt in Tilburg vertellen over poëzie en religie.

• Zaterdag 12 maart 2016, 20.00 uur. JOSEPH HAYDN: Christus’ Zeven Laatste Woorden
Kort voor Pasen luisteren we samen naar het beroemde passiewerk ‘De Laatste Zeven Woorden van de Verlosser aan het Kruis’, met inleiding en toelichting.

• Zaterdag 16 april 2016, 20.00 uur. LEZING: Bisschop De Korte, de Theoloog des vaderlands
De Groningse mgr. Gerard de Korte, verkozen tot ‘theoloog des vaderlands’ 2015, komt spreken over het door paus Franciscus uitgeroepen Jaar van Barmhartigheid.

Meer informatie: www.cobbenhagenavonden.nl

donderdag 12 februari 2015

Concert van negro-spirituals in Tilburg op zaterdag 21 februari

150 jaar na de afschaffing van de slavernij in Amerika, een avond gewijd aan de negro-spiritual: de traditionele religieuze volksliederen van de Noord-Amerikaanse zwarte slaven, waarin westerse en Afrikaanse elementen versmelten. De teksten zijn Bijbels, de melodieën eenvoudig en verlopen in een swingend ritme. Oorspronkelijk werden deze liederen a capella (zonder instrumenten) uitgevoerd met onderscheid tussen een solist en een (meerstemmige) groep, waarbij een call and response-patroon gehanteerd werd. De uitvoering laat heel wat spontane muzikaliteit en betrokkenheid van de gemeenschap toe in de vorm van kreten, gejuich en handgeklap. Door het zingen van negrospirituals vonden de zwarte slaven troost voor de situatie waarin zij leefden. De stijl van de negrospirituals werd later overgenomen in de gospelmuziek, die weer de voorloper was van de moderne popmuziek.

Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Studentenkerk Maranatha, professor Cobbenhagenlaan 19, 5037 DB Tilburg, op 10 min. loopafstand van station Tilburg Universiteit. Voor de deur is volop gratis parkeerruimte.
De toegang is gratis.
Meer informatie www.cobbenhagenavonden.nl

dinsdag 2 december 2014

Presentatie eerste vertaling Péguy op 13 december in Tilburg

"Ik ben een zondaar. Ik ben geen heilige. De heiligen zijn onmiddellijk herkenbaar. Ik ben een goede zondaar. Een getuige. Een zondaar die deelneemt aan de zondagsmis in de parochie, een zondaar met de schatten van de goddelijke genade" . Dit was hoe Charles Péguy zichzelf beschreef. Hij was zich ervan bewust dat "niemand zo competent is wat betreft het Christendom als de zondaar. Niemand , behalve de heilige. Sterker nog, ze zijn over het algemeen één en dezelfde persoon. De zondaar en de heilige zijn twee integrerende elementen, bij wijze van spreken, of twee integrerende delen van het mechanisme van het Christendom. Samen, elk essentieel voor het andere".

Op zaterdag 13 december wordt in Tilburg, honderd jaar na zijn dood, voor het eerst de integrale Nederlandse vertaling van een werk van Charles Péguy gepresenteerd (uitgegeven door uitgeverij Betsaida).

Péguys Portaal van het mysterie van de tweede deugd (de tweede 'theologische deugd' is de hoop) is een lange poëtische monoloog waarin God zelf zijn verbazing uitdrukt over bepaalde wonderen in Zijn schepping: de hoop, maar ook het vader- en moederschap, de slaap, en de nacht.
Filosoof Alain Finkielkraut zegt: “Péguy plaatst in het centrum van zijn denken de gebeurtenis. Een gebeurtenis is iets wat van buiten komt. Iets onverwachts. En dat is de hoogste kenmethode”.
Het Portaal (ook wel 'Mysterie van de hoop' genoemd) is het beroemdste en misschien ontroerendste werk van Péguy. 
De presentatie gebeurt door vertaler pastoor Norbert van der Sluis en studentenpastor Michiel Peeters. Fragmenten uit het boek zullen voorgedragen worden door Inno Schutz, van Radio Maria.

Van harte welkom! De toegang is gratis. Na afloop is er gelegenheid het nieuwe boek te kopen.

De CobbenhagenAvonden zijn maandelijks door het studentenpastoraat van de Universiteit van Tilburg, studentenparochie Maranatha en katholieke beweging Gemeenschap en Bevrijding georganiseerde culturele avonden. In de geest van universiteitsstichter Cobbenhagen willen ze academische wereld, christelijk voorstel en regio Tilburg bij elkaar brengen.
De avonden worden gehouden op zaterdagavond om 20.00 uur in studentenkerk Maranatha aan Prof. Cobbenhagenlaan 19 te Tilburg. Na het ‘formele’ gedeelte volgt er een borrel met boekentafel. De avonden zijn vrij toegankelijk. Na afloop wordt er een collecte gehouden.
Op de Prof. Cobbenhagenlaan is ruim gratis parkeergelegenheid. Station Tilburg Universiteit ligt op 10 minuten loopafstand.

woensdag 5 november 2014

15 november in Tilburg: nieuwe film over Gemeenschap en Bevrijding (Comunione e Liberazione) in de wereld Op zaterdag 15 november begint een nieuwe serie CobbenhagenAvonden, maandelijks door het studentenpastoraat van de Universiteit van Tilburg, studentenparochie Maranatha en katholieke beweging Gemeenschap en Bevrijding georganiseerde culturele avonden.
In de geest van universiteitsstichter Cobbenhagen willen ze academische wereld, christelijk voorstel en regio Tilburg bij elkaar brengen.
De avonden worden gehouden op zaterdagavond in studentenkerk Maranatha aan Prof. Cobbenhagenlaan 19 te Tilburg. Na het ‘formele’ gedeelte in de kerkzaal volgt er een borrel in de ontmoetingsruimte. De avonden zijn vrij toegankelijk. Na afloop wordt er een collecte gehouden.
Op de Prof. Cobbenhagenlaan is ruim gratis parkeergelegenheid. Station Tilburg Universiteit ligt op 10 minuten loopafstand.

Programma tot en met maart 2015

·        15 november, 20.00 uur. FILM: ‘De mooie weg’
Nederlandse première van een documentaire van Monica Maggioni over de beweging ‘Gemeenschap en Bevrijding’. De film is ondertiteld in het Engels

·        13 december, 20.00 uur. BOEKPRESENTATIE: Péguys ‘Kleine meisje hoop’
Presentatie van de eerste Nederlandse vertaling van het mooiste werk van de Franse socialistisch-katholieke schrijver Charles Péguy (1873-1914), zijn ‘mysterie van de hoop’

·        24 januari 2015, 20.00 uur. LEZING: Het gekke van de quantumfysica
Prof. Carlo Beenakker, hoogleraar theoretische natuurkunde in Leiden, Spinozaprijs-winnaar, komt vertellen over zijn passie. Uiteengezet voor een publiek van ‘leken’

·        21 februari 2015, 20.00 uur. CONCERT: de geest van de spiritual
B.g.v. 150 jaar afschaffing van de slavernij in Amerika, een concert met zgn. ‘negro-spirituals’, bijbels geïnspireerde liederen die aan de basis staan van de popmuziek

·        28 maart 2015, 20.00 uur. MUZIEK: Leonard Bernsteins uitvoering van Mozarts Requiem
Samen kijken en luisteren naar een van de mooiste stukken uit de muziek-geschiedenis. Met inleiding en geprojecteerde tekst met Nederlandse vertaling

Meer informatie: www.cobbenhagenavonden.nl
En via studentenkerk Maranatha: (013) 4675302

maandag 19 mei 2014

“Writing a novel is a terrible experience, during which the hair often falls out and the teeth decay. I'm always irritated by people who imply that writing fiction is an escape from reality. It is a plunge into reality and it's very shocking to the system”

Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat de Amerikaanse schrijfster Flannery O’Connor (1925-1964) overleed. Haar vreemde verhalen (‘Een goede man is moeilijk te vinden’, ‘De kreupelen zullen ons voorgaan’, ‘Dag des oordeels’, ‘Alle dingen die opwaarts gaan komen ergens samen’, ‘Het leven dat u redt kan het uwe zijn’, ‘De kunstnikker’, ‘Nette boerenmensen’), meestal gesitueerd in het Zuiden van de VS, zitten vol harde ironie, vlijmscherp, kurkdroog taalgebruik en groteske maar merkwaardig herkenbare situaties. Vaak wordt een arrogante, burgerlijke moraal door het leven zelf gedwongen tot een zuiverend en pijnlijk, maar bevrijdend realisme. Flannery inspireerde artiesten als Bruce Springsteen, de gebroeders Coen, Quentin Tarantino en Bono.

De komende CobbenhagenAvond - maandelijkse door het Tilburgse studentenpastoraat georganiseerde culturele avonden - zal gewijd zijn aan Flannery. Haar figuur en werk worden gepresenteerd door Tjerk de Reus, een van Nederlands bekendste recensenten van christelijke literatuur.

Tijd en plaats: zaterdag 31 mei, 20.00 uur, studentenkerk Maranatha, Professor Cobbenhagenlaan 19 te Tilburg. De toegang is gratis. Na afloop is er een borrel.

U bent van harte welkom op deze avond!

Meer informatie op www.cobbenhagenavonden.nl

vrijdag 28 maart 2014

Anton de Wit in Tilburg over paus Franciscus

Volgende week zaterdag, 5 april, wordt in studentenkerk Maranatha in Tilburg de tweede CobbenhagenAvond gehouden. Bij gelegenheid van de eerste verjaardag van het pontificaat van paus Franciscus zal Anton de Wit, schrijver en journalist (zelf Tilburgs alumnus) ingaan op het elan van deze 265e opvolger van Petrus.

De avond begint om 20.00 uur precies in de studentenkerk aan Prof. Cobbenhagenlaan 19. Aan de Cobbenhagenlaan is volop parkeergelegenheid. Station 'Tilburg Universiteit' ligt op 5 minuten loopafstand. De toegang is gratis (na afloop is er een collecte). Na de lezing is er gelegenheid tot vragen, en daarna is er een informele borrel met een uitgebreide boekentafel.

Van harte welkom!

Meer informatie op www.cobbenhagenavonden.nl.