zondag 27 juni 2010

De paus aan de aartsbisschop

Aan mijn dierbare Broeder
Mgr. André-Joseph Léonard
Aartsbisschop van Mechelen-Brussel
Voorzitter van de Bisschoppenconferentie van België

Op dit droevige ogenblik wil ik U, dierbare Broeder in het Bisschopsambt, en alle Bisschoppen van de Kerk in België, mijn bijzondere nabijheid en solidariteit tot uitdrukking brengen omwille van de verrassende en betreurenswaardige wijze waarop huiszoekingen verricht zijn in de Kathedraal van Mechelen en in het gebouw waar het Belgische Episcopaat was samengekomen voor de Plenaire sessie die, onder meer, ook enkele met het misbruik van minderjarigen door leden van de clerus verbonden aspecten had moeten behandelen. Meerdere malen heb ikzelf erop gewezen dat dergelijke ernstige gevallen behandeld moeten worden door de burgerlijke èn canonieke ordening, in respect voor de eigenheid en autonomie van elk ervan. In die zin hoop ik dat Justitie haar loop zal hebben, personen en instellingen garanderend, met respect voor de slachtoffers, met onbevooroordeelde erkenning van al degenen die zich inzetten om met haar samen te werken, en in afwijzing van alles wat de edele taken die haar zijn toegewezen kan verduisteren.

Terwijl ik U ervan verzeker dat ik de weg van deze Kerk dagelijks begeleid met mijn gebed, zend ik u zeer gaarne en vol affectie mijn Apostolische Zegen.

Vaticaanstad, 27 juni 2010

BENEDICTUS PP. XVI
(Hier de oorspronkelijke Franse tekst)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten