vrijdag 18 juni 2010

Sociologie: schoolprestaties

Uit de samenvatting van de gisteren gehouden inaugurele rede van hoogleraar onderwijssociologie Jaap Dronkers (Universiteit Maastricht):
Een grotere etnische diversiteit van scholen in het voortgezet onderwijs belemmert de onderwijsprestaties van zowel leerlingen met een immigrantenachtergrond als van autochtone leerlingen [...] Een hoger percentage leerlingen met een immigrantenachtergrond op een school vermindert de onderwijsprestaties, maar als deze leerlingen dezelfde herkomstregio hebben (Islamitische landen, niet-islamitische Aziatische landen) bevordert het juist de onderwijsprestaties. Leerlingen afkomstig uit islamitische landen hebben een substantiële achterstand in taalscores op vergelijkbare migrantenleerlingen afkomstig uit andere herkomstlanden, en die achterstand kan niet met de sociaal-economische individuele achtergrond, de schoolkenmerken of de onderwijsstelselkenmerken verklaard worden.
Geen leuk bericht. Maar om een situatie te kunnen verbeteren is allereerst een eerlijke, niet-ideologische diagnose nodig.
Ik denk dat het probleem niet in de eerste plaats "etnische diversiteit" is, maar de verschillendheid van de cultureel-levensbeschouwelijke voorstellen die de kinderen thuis en op school meekrijgen, en vooral: de verschillende kwaliteit daarvan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten