donderdag 8 juli 2010

De heruitvinding van het warme water (1)

Bericht in het katern 'Wetenschap' van de Volkskrant:
Docenten in het basis- en voortgezet onderwijs zouden cursussen moeten volgen waarin ze leren hoe ze met de jongens in de klas moeten omgaan.
[...] Onderzoeksinstituut ITS, onderdeel van de Radboud Universiteit in Nijmegen, heeft in opdracht van het ministerie van Onderwijs uitgezocht of jongens inderdaad steeds verder achter gaan lopen bij de meisjes. Dat gebeurde, nadat de Tweede Kamer zich daar eind vorig jaar zorgen over had gemaakt. [...]
Het ITS heeft duizenden onderzoeksgegevens van de afgelopen jaren geanalyseerd. Daarbij is ook materiaal uit het buitenland betrokken. Daar maakte men zich al eerder zorgen over de positie van jongens in het onderwijs. [...]
Het instituut vond geen bewijs voor de veelgehoorde stelling dat meisjes geestelijk rijper zijn en daarom beter kunnen leren. Jongens zijn wel vaker hyperactief en vertonen gedragsproblemen. Er zitten veel meer jongens dan meisjes op het speciaal onderwijs. Op het voortgezet onderwijs zakken jongens sneller af. 'De werkhouding van meisjes en hun sociale gedrag werkt op school in hun voordeel', aldus de onderzoekers.
Omdat jongens graag de competitie zoeken en willen bewegen, is het volgens de onderzoekers een idee om sommige lessen gescheiden van de meisjes te geven. Een cursus kan jongens leren hoe ze zich in de klas beter kunnen gedragen, vooral tegenover leraressen. Want ook de inventarisatie van het ITS wijst uit dat het voor sommige jongens beter is als er een man voor de klas staat.
"Jongens als jongens, meisjes als meisjes" - één van de elementaire opvoedingsprincipes. Maar het is altijd prettig cijfers van het Ministerie van Onderwijs Zelf bij de hand te hebben. Want nog niet zo lang geleden mocht je dit soort dingen nauwelijks zeggen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten