vrijdag 17 september 2010

Gijsen slachtoffer van... het pausbezoek

Incidentally, I’d love to know if various media organisations have decided which paedophile scandal they’ll unveil to coincide with the papal visit. And will they produce their headlines just before the trip, in the hope that it will be cancelled at the last minute, or as the Pope’s plane lands on the tarmac? I suppose we’ll just have to wait to find out.
schreef Damian Thompson begin juli. Voor Nederland weten we het nu. Een flinterdunne aanklacht, over iets wat 50 jaar geleden gebeurd zou zijn. De beschuldigde ontkent. Het Openbaar Ministerie kan niets met de klachten.
Maar het gaat om een bisschop, en nog wel om de bisschop die er, met zeer veel inspanning, zo goed als hij kon, voor heeft gezorgd dat de Kerk in Nederland continuïteit heeft gehad. Dat is, in de ogen van de wereld, de werkelijke, onvergeeflijke zonde die Gijsen begaan heeft.
Even onvergeeflijk als is het dat Ratzinger blijft doorgaan de waarheid te zeggen. Vijf jaar wereldwijd, minutieus journaille-onderzoek hebben geen smet op zijn blazoen kunnen werpen. Daarom is plan B in werking getreden: ervoor zorgen dat hij niet gehoord wordt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten