woensdag 27 oktober 2010

In memoriam pater Groenen

Morgen is in de Sint Jan in 's-Hertogenbosch de uitvaart van pater Groenen, een van de 'stille', trouwe priesters die in de afgelopen decennia veel hebben bijgedragen aan het (over)leven van de Kerk in Brabant.
We publiceren het door het St.Janscentrum (het seminarie van Den Bosch) uitgebrachte In memoriam:
Met droefheid om het afscheid, maar ook met grote dankbaarheid voor alles wat hij voor de Kerk betekend heeft, delen wij u mede dat Pater Drs. J.J.A. Groenen msc op vrijdag 22 oktober 2010 te Tilburg overleden is in de leeftijd van 81 jaar.
Pater Groenen werd geboren in Tilburg op 18 februari 1929. Hij legde de religieuze geloften af bij de Missionarissen van het Heilig Hart op 21 september 1949 en hij werd priester gewijd te Stein op 5 september 1954.
Na aanvullende studies in Rome heeft Pater Groenen de meeste jaren van zijn lange priesterleven mogen wijden aan de vorming van jonge mensen binnen zijn Congregatie en binnen het bisdom van 's-Hertogenbosch. Vanaf september 1969 tot einde 1981 was hij in Rome lid van het Generale Bestuur van de MSC.
Teruggekeerd in Nederland vond Pater Groenen, vaak naast zijn taken binnen de congregatie, een tweede roeping in zijn grote inzet voor het bisdom van ’s-Hertogenbosch. Te Eindhoven, Berkel-Enschot en later te Hapert heeft hij zich met veel verdiensten ingezet in de parochiepastoraal. Als eerste en vaste spirituaal geldt hij als mede-oprichter van het Sint-Janscentrum, en heeft hij tientallen jonge mannen tot het priesterschap geleid. Met de toenmalige rectoren Mgr. Drs. A. Hurkmans en Drs. J. Miltenburg en de Missiezusters van het Kostbaar Bloed heeft ‘de Pater’ het seminarie tot een thuis gemaakt voor velen. Op de hem kenmerkende, trouwe wijze onderhield ook na de wijding het contact met de jonge priesters. Als trotse Tilburger was Pater Groenen toch betrokken bij het wel en wee van ’s‑Hertogenbosch, de stad die voor hem tot een tweede thuis geworden was. Hij had vele penitenten in de stad en in verschillende kloosters van het bisdom en was regelmatig op pad om retraites te verzorgen.
Met de hem eigen stille toewijding en zachtmoedige overgave heeft Pater Groenen zijn ziekte gedragen. Onze dank gaat uit naar zijn familie, en naar de vele priesters die hem in deze laatste periode bijgestaan hebben, en bijzonder naar zijn medebroeders van de msc in Tilburg en naar de Dochters van Onze Lieve Vrouw van het H. Hart, waar Pater Groenen de laatste maanden een zeer goede verzorging mocht genieten.

De uitvaart van Pater Drs. J.J.A. Groenen msc zal plaatsvinden op donderdag 28 oktober 2010 om 10.30 u. in de kathedrale basiliek van Sint-Jan Evangelist te ’s-Hertogenbosch.

3 opmerkingen:

 1. O God, geef ons toch meer van zulke werkers in Uw Wijngaard!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Beste medebroeders en zusters in God,

  Een trouw dienaar is van ons heengegaan. Persoonlijk heeft hij een doorslaggevende rol gespeeld in mijn roeping als biechtvader en spirituaal.

  Hij ontving je zoals God zelf, met liefde en compassie. Hij had veel over voor de ander en de Ander. Dat maakte hem juist tot een heel bijzonder mens. Een warm hart had hij voor de mensen die God riep en roept. Hij schreef een gebed dat ik U niet wil onthouden:

  Gebed tot God, onze Vader

  God, Vader in de hemel,
  Jezus heeft ons gezegd
  dat alles wat wij vragen in zijn Naam,
  door U gegeven wordt.

  Al heel wat jaren bidden wij tot U;
  al heel wat jaren vragen wij U
  dat uw Heilige Geest jonge mensen zal
  bezielen
  om zich in dienst te stellen van de Kerk.

  Heel vaak zien wij niet hoe U ons verhoort;
  wij kennen niet uw Goddelijke plannen,
  maar wij geloven in uw liefde en zorg
  en danken U daarvoor.

  Maar tevens vragen wij, met nog meer meer
  aandrang:
  geeft ons priesters en diakens,
  open het hart van jongens en meisjes
  voor de roepstem van Jezus, onze Heer,
  en voor de leiding van de Heilige Geest.

  Jezus zelf heet ons aangespoord
  het niet op te geven en te blijven bidden.
  Daarom dringen wij vrijmoedig bij U aan:
  wil ons verhoren en geef ons wat wij vragen,
  omwille van uw liefde voor uw Zoon,
  die, in de eenheid van de Heilige Geest,
  met U leeft in eeuwigheid.
  Amen

  Pater Drs. Groenen MSC, Spirituaal

  (Uitgegeven bij gelegenheid van het 20-jarig bestaan van het seminarie 2007)

  Moge de Pater rusten in vrede dicht bij God

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Pater Groenen heeft in een periode dat mijn parochie te maken had met het feit, dat zij haar pastoor met twee andere parochies moest delen, met veel zorg en liefde de Kerstvieringen verzorgd. Wij hebben hem toen leren kennen als een warm mens, met een liefdevolle boodschap voor onze parochianen, en tegelijk een nuchtere en humoristische kijk op de realiteit van het kerkelijk leven. Ter illustratie: onder het genot van een kopje koffie en een sneetje kerststol, merkte hij in het gezelschap van acolieten, koster, en een paar koorleden op: "Ik vrees, dat de regelmatige kerkgangers, die elk jaar één keer, met Kerstmis, naar de kerk komen, mij aanzien voor jullie nieuwe pastoor". Moge hij nu de krans der gerechtigheid ontvangen!

  Theo van den Elsen, koster te Oss.

  BeantwoordenVerwijderen