woensdag 26 januari 2011

Uit 'Het risico van de opvoeding' (1)

Een van de meest serieuze kenmerken van een persoonlijkheid is het feit dat zij ‘overtuigd’ is: de creativiteit en de constructieve bijdrage van een persoonlijkheid hangen, wat continuïteit en stevigheid betreft, daarvan af. Welnu, overtuiging ontstaat wanneer iemand ontdekt dat de aanvaarde of ontvangen ideeën in vitale relatie staan met de eigen situaties, betrekking hebben op de eigen behoeften en projecten. Overtuiging ontstaat door een verificatie waarin de uitgangsideeën of -visie sleutel blijken te zijn voor alle ontmoetingen, ten diepste relevant blijken te zijn voor wat men beleeft, een beslissend licht blijken te werpen op elke ervaring. Men ontdekt dat de hele eigen persoonlijke werkelijkheid overeenstemt met die oorspronkelijke ideeën, die voorheen onbewust fungeerden als hypothese, maar waarvan nu de beetje bij beetje ervaren geldigheid de mens ertoe brengt zijn hele bestaan eraan toe te wijden.
Juist omdat ze een visie op de dingen wil voorstellen, heeft een echte opvoeding er het hoogste belang bij dat de jongere ertoe gebracht wordt die visie voortdurend te vergelijken, niet alleen met de posities van anderen, maar ook en vooral wat hem overkómt met de idee die hem meegegeven (‘overgeleverd’) werd. De noodzaak van deze persoonlijke ervaring houdt in dat de persoonlijke ‘verantwoordelijkheid’ van de jongere onvermoeibaar uitgedaagd moet worden; want als de idee voorgesteld wordt en de opvoeder bereid is mee te werken, kan alleen een bewust engagement van het individu er de waarde van verwezenlijken en er de existentiële geldigheid van ontdekken.
Luigi Giussani, ‘Het risico van de opvoeding’, Stichting Levende Mens, Leiden 2011, blz. 29-30.

Bestel het boek HIER voor 11,49 + 2,51 verzendkosten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten