woensdag 14 december 2011

Neutraal godsdienstonderwijs bestaat niet

Vanaf september 2014 vult [in Vlaanderen] het gemeenschapsonderwijs (GO!) de lessen godsdienst en zedenleer in de derde graad van het secundair helemaal anders in. Dat heeft de raad van het GO! beslist. In plaats van religieuze vakken of niet-confessionele zedenleer aan te bieden, komt er één levensbeschouwend vak, dat de leerlingen laat kennismaken met aspecten uit meerdere levensbeschouwingen.
[Vrije Vlaamse Christendemocraten] heeft daar de volgende bedenkingen bij:
In artikel 24 van de Grondwet leest men het volgende: “De gemeenschap richt neutraal onderwijs in. De neutraliteit houdt onder meer in, de eerbied voor de filosofische, ideologische of godsdienstige opvattingen van de ouders en de leerlingen.” “De scholen ingericht door openbare besturen bieden, tot het einde van de leerplicht, de keuze aan tussen onderricht in een der erkende godsdiensten en de niet-confessionele zedenleer. Alle leerlingen die leerplichtig zijn, hebben ten laste van de gemeenschap recht op een morele of religieuze opvoeding.”
De grondwet stelt duidelijk dat elke leerling tot aan het einde van zijn leerplicht recht heeft op onderricht in de eigen erkende godsdienst. [...]
Jongeren hebben het recht hun religie van afkomst te kennen. Vanaf een bepaalde ouderdom mogen ze zelf kiezen. Meestal maken zij een definitieve keuze voor een godsdienst tussen 15-20 jaar. Voordien namen ze alles klakkeloos over van de ouders.
Daarop volgt een kritische fase, waarin de jongeren diepe vragen stellen. Dan is een leerkracht die zijn godsdienst zelf beleeft, cruciaal. Vertellen over of spreken vanuit de eigen beleving, is immers niet hetzelfde als het geven van een uiteenzetting. Wanneer één leerkracht alle godsdiensten zou geven, zou die trouwens zijn eigen voorkeur niet onder stoelen en banken kunnen steken.
We hopen dat onze Vlaamse parlementariërs, in overeenstemming met de Grondwet, het recht op godsdienstonderricht in eigen religie tot aan het einde van de schoolplicht, zullen verdedigen en dat zij bovengenoemde beslissing van het GO! onderwijs onwettig zullen verklaren.
(Vrije Vlaamse Christendemocraten in Knack)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten