dinsdag 13 maart 2012

"Elke rechtgeaarde protestant zal katholiek willen zijn"

Van het calvinistische front: in het Reformatorisch Dagblad gaat de discussie, aangezwengeld door Bart Jan Spruyts lezing in Den Bosch over de 'katholiserende hervormde dominee' Doornenbal, door.

PS. Wat betreft eventueel 'semipelagiaans denken' (waar de auteur, ds. Kieskamp, Doornenbal (terecht) ten enen male van vrijpleit en dat hij (ten onrechte) toeschrijft aan 'Rome') mogen we bal in zoverre terugkaatsen, dat o.i. juist de calvinistische ontkenning van de menselijke vrijheid, in samenhang met ondubbelzinnige schriftuitspraken als 1 Joh 3, 9 èn de in de ervaring natuurlijk wel degelijk bestaande menselijke vrijheid (geen absolute, maar wel een vrijheid), aanleiding gegeven heeft tot het, met alle respect, typisch protestantse moralisme; praktisch pelagianisme. Want juist de (door Luther en Calvijn afgeschafte) genadesacramenten maken het de vrije èn zondige mens mogelijk telkens opnieuw te beginnen, dus niet 'simul justus et peccator' (dat is in tegenspraak met de Schrift en trouwens ook met de rede) maar 'justus qui ex fide vivit' te zijn: arme zondaar die zich telkens opnieuw, concreet en nabij, door Christus laat redden en daar zijn (groeiende) zekerheid en vreugde aan ontleent.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten