zaterdag 31 maart 2012

Lucht in Trouw

De afgelopen week bracht Trouw - naast de verslaggeving over het pausbezoek aan Mexico en Cuba, die (als vanouds) om te huilen was - een paar artikelen die de moeite waard zijn:
- 'Wij zijn een groep die ze kunnen pakken', interview met rabbijn Lody van de Kamp over het einde van de religieuze tolerantie in Nederland (zie over dit thema ook mijn artikel in het Nederlands Dagblad van 1 juni jl. en dit stuk eergisteren in het Reformatorisch Dagblad);
- 'In tbs-klinieken was castratie jarenlang een populaire remedie', over het gegeven dat, vreemd genoeg, castratie geen typisch katholieke hobby is;
- Alleen de slachtoffers mogen kerk aanspreken op de daden, door Eric Fennis, waarvan de laatste zinnen luiden:
Kritiek is goed, dat houdt ons als Kerk ook scherp en biedt hopelijk de openheid naar andere sectoren in de samenleving die op deze dossiers nog aangesproken moeten worden. Daar ligt misschien een nieuwe opdracht voor Nissen en de zijnen, want als historicus nog steeds alleen de Kerk aanspreken op deze ellende begint wat ongeloofwaardig te worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten