woensdag 8 augustus 2012

Een wanhopige behoefte aan echte opvoeding

Persverklaring van Gemeenschap en Bevrijding in de Verenigde Staten naar aanleiding van de schietpartij in de Aurora-bioscoop in Colorado:
Vrijdag zijn we voor de zoveelste keer getuigen geweest van een bloedbad, deze keer in een bioscoop.

Veel zou gezegd kunnen worden over deze meest recente van wat 'normale' tragedies aan het worden zijn, maar één aspect heeft in het bijzonder onze aandacht getroffen. Op 20 juli maakte de Washington Post het volgende portret van de dader:

"Holmes (24) was veelbelovend op school. [...] Hij had op de highschool een prestigieuze studiebeurs gewonnen. [...] Hij was cum laude afgestudeerd aan het College. [...] Hij zou naar de graduate school van de Universiteit van Colorado in Denver gaan".

En op dezelfde dag meldde de Associated Press: "'Wat academische prestaties betreft behoorde hij tot de top van de top', aldus Chancellor Timothy P. White van Riverside [Universiteit van Californië]".

Kortom, volgens de meeste standaarden zou Holmes beschouwd worden als een hoog opgeleide jonge man.

Deze feiten, samen met de herinnering aan de schietpartijen op Columbine High School en Virginia Tech, schreeuwen om de vragen: wat betekent opleiden en wat betekent opgeleid worden? Betekent studeren aan topuniversiteiten, uitmuntende cijfers halen, deelnemen aan extracurriculaire activiteiten, en alles wat we gewoonlijk associëren met een goede opleidingsgarantie, dat iemand opgevoed wordt?

We richten deze vragen niet eerst en vooral aan onderwijsinstellingen, of aan het onderwijssysteem. Integendeel, wij menen dat elke Amerikaanse volwassene zich met deze vragen moet bezighouden, aangezien de uitdaging van de opvoeding gaat over het doorgeven aan nieuwe generaties van wat een samenleving het waardevolst vindt.

Wij stellen dat elke opvoedingsinspanning haar fundament heeft in de hypothese die ze jonge mensen aanbiedt voor de reden van hun bestaan. We stellen vast dat op dit moment bijna overal het bereiken van succes als de meest betrouwbare hypothese voor de reden om te leven aan jongeren wordt aangeboden.

Wij achten deze hypothese verschrikkelijk ontoereikend om jonge mensen passend uit te rusten voor het leven.

Werkelijke opvoeding betekent binnenleiden in de hele werkelijkheid en - en dat is essentieel - in haar totale betekenis, zoals Luigi Giussani onderstreept in zijn boek Het risico van de opvoeding. Alleen door opnieuw te evalueren wàt we jonge mensen aanbieden als de betekenis van de hele werkelijkheid, inclusief de betekenis van hun eigen leven, kunnen we werkelijk de wortel van zulke terugkerende tragedies aanpakken. Om deze reden nodigen we iedereen van goede wil dringend uit om met ons te pogen de essentie van een echt menselijke opvoeding te herontdekken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten