zondag 31 maart 2013

PASEN 2013“De gebeurtenis van Jezus van Nazareth kan niet iets van een ver verleden blijven, maar is beslissend voor ons geloof nu. Wat betekent het te zeggen dat Jezus van Nazareth, die tweeduizend jaar geleden in Galilea en Judea leefde, ‘tijdgenoot’ is van elke man en vrouw die vandaag en in elke tijd leeft? Jezus is voor altijd de menselijke geschiedenis binnengegaan en blijft daar leven, met zijn schoonheid en zijn kracht, in dat broze lichaam dat voortdurend zuivering nodig heeft, maar dat ook oneindig vervuld is van de goddelijke liefde: de Kerk, waarin Hij aanwezig is met zijn lijden, dood en verrijzenis. Dit is de reden waarom de Kerk tijdgenote is van elke mens, in staat om alle mensen en alle tijdperken te omhelzen”.
Benedictus XVI

“Het feit van de Menswording, de onbevattelijke christelijke pretentie, is substantieel en integraal in de geschiedenis gebleven: een mens die God is – die dus de mens kent en die de mens volgen moet om de ware kennis van zichzelf en van de dingen te bereiken –. De oorspronkelijke ervaring, door de Evangelies doorgegeven, van degenen die met Jezus geleefd hebben en Hem gevolgd zijn, heeft een ondubbelzinnige betekenis: de bestemming heeft de mens niet alleen gelaten. Het christendom is een gebeurtenis die door de eeuwen verkondigd is en die ons vandaag nog bereikt. Het echte probleem is dat de mens haar met liefde erkent”.
Luigi GiussaniChristus en de Emmaüsgangers, bas-reliëf in de romaanse kloostergang, XIe-XIIe eeuw. Klooster van Silos, Spanje.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten