dinsdag 19 januari 2010

"Alleen grote mannen kunnen andere grote mannen vormen..."

Aan deze zin van Antonio Rosmini doet denken een artikel in de Wall Street Journal van 14 januari, "As the Flame of Catholic Dissent Dies Out".
In zijn brief b.g.v. het overlijden van pater Schillebeeckx zegt Hans Küng feitelijk hetzelfde:
"Mit Karl Rahner und Yves Congar bildeten wir viele Jahre lang die vier theologischen Säulen der Stiftung Concilium. Alle vier waren wir zunächst von der Neuscholastik geprägt und haben sie zugleich – jeder auf seine Weise – überwunden".
Inderdaad, "alleen een tijdperk van leerlingen kan een tijdperk van genieën voortbrengen, want alleen in wie eerst in staat is te luisteren en te begrijpen ontstaat een persoonlijke rijpheid die hem vervolgens in staat stelt datgene wat hem gevormd heeft te beoordelen en aan te pakken en zelfs - eventueel - achter zich te laten" (Luigi Giussani, Het risico van de opvoeding).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten