dinsdag 19 januari 2010

Welkom, Cristina!

"Quis est enim qui considerat opera Dei, quibus regitur et administratur totus hic mundus, et non obstupescit obruiturque miraculis? (...) Mortuus resurrexit, mirati sunt homines: tot quotidie nascuntur, et nemo miratur. Si consideremus prudentius, maioris miraculi est esse qui non erat, quam reviviscere qui erat. Idem tamen Deus Pater Domini nostri Iesu Christi per Verbum suum facit omnia haec, et regit qui creavit. / Wie kan de werken van God, waardoor heel deze wereld in stand gehouden en bestuurd wordt, beschouwen, zonder zich te verbazen over zoveel wonderen? (...) Iemand verrijst uit de doden, en iedereen staat verstomd; terwijl er toch dagelijks zo velen geboren worden en niemand zich daarover verbaast. Maar als we de zaak aandachtiger beschouwen is het een groter wonder te scheppen wat niet was, dan te doen verrijzen wat al was! Het is dezelfde God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die door zijn Woord al deze dingen verricht, en wat Hij geschapen heeft in stand houdt" (S. Augustinus, In Evangelium Ioannis, tract. 8, 1).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten