zondag 31 januari 2010

Verhouding tussen waarheid, rechtvaardigheid en liefde

Paus Benedictus heeft vrijdag het Tribunaal van de Rota Romana in audientie ontvangen. Enkele citaten:

"Alwie werkt op het terrein van het Recht, eenieder volgens zijn eigen functie, moet geleid worden door de rechtvaardigheid. Ik denk in het bijzonder aan de advocaten, die niet alleen alle aandacht moeten vestigen op het respect voor de waarheid van de bewijzen, maar het, als vertrouwensjuristen, ook met zorg moeten vermijden zaken op zich te nemen die, volgens hun geweten, niet houdbaar zijn".

"Wie met echte liefde de anderen bemint, is jegens hen vooral rechtvaardig. Niet alleen is de rechtvaardigheid niet vreemd aan de liefde, niet alleen is het geen alternatieve of parallelle weg voor de liefde: de rechtvaardigheid is "onscheidbaar van de liefde", inherent aan de liefde" (Encycliek Caritas in veritate, n. 6). Liefde zonder rechtvaardigheid is geen liefde, maar slechts een parodie, want de liefde zelf vergt die objectiviteit die kenmerkend is voor de rechtvaardigheid, en die niet verward moet worden met onmenselijke kilheid. Hierover zei mijn Voorganger, de eerbiedwaardige Johannes Paulus II [...]: "De rechter [...] moet altijd waken voor het risico van een verkeerd begrepen medelijden dat zou vervallen in een slechts schijnbaar pastoraal sentimentalisme"."

""Het verdedigen van de waarheid, deze nederig en overtuigd naar voren brengen en er in het leven van getuigen, zijn daarom veeleisende en onvervangbare vormen van liefde. Want de liefde “vindt haar vreugde in de waarheid” (1 Kor. 13, 6)" (Encycliek Caritas in veritate, n. 1)".

""Alleen in de waarheid straalt de liefde en kan zij geloofwaardig beleefd worden. [...] Zonder waarheid glijdt de liefde af in sentimentaliteit. Ze wordt een leeg omhulsel, dat men naar believen kan vullen. Dat is het noodlottige gevaar voor de liefde in een cultuur zonder waarheid. Zij wordt slachtoffer van de toevallige gevoelens en meningen van individuen, een woord dat misbruikt en vervormd wordt, tot het uiteindelijk het tegendeel betekent" (Encycliek Caritas in veritate, n. 3)".

Geen opmerkingen:

Een reactie posten