vrijdag 29 januari 2010

Iedereen zijn mening, behalve...

Het katholieke CDA-kamerlid Pieter Omtzigt, tevens lid van de parlementaire assemblee van de Raad van Europa, vindt het volgens de NRC "ongepast" en heeft zelfs een "officiële brief" teruggestuurd naar de pauselijke nuntius in Parijs, die het gewaagd heeft de christelijke leden van het parlement van de Raad van Europa een brief te sturen waarin hij de bezorgdheid uit van de H. Stoel m.b.t. enkele "resolutievoorstellen, waarvan de tekst in aperte tegenstelling is met de natuurwet en de waarden die door de katholieke Kerk bevorderd worden". De nuntius suggereert enkele amendementen voor de resolutieteksten en wijst ook op de voorkeur van het Vaticaan voor een bepaalde leider van de christelijke fractie en een bepaalde nieuw te benoemen rechter voor het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.
Nog los van het feit dat iedere willekeurige lobbygroep het recht heeft haar mening aan welke politicus dan ook kenbaar te maken, is het met name in deze materie hoopvol te zien dat althans het Vaticaan niet zwijgt waar Europa (en met name het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, denken we aan de Italiaanse kruisbeelden die het beschouwt als "mensenrechtenschendingen", d.w.z. schendingen van datgene wat je toekomt om het enkele feit dat je mens bent) zichzelf overbodig maakt.
Maar de Kerk zal blijven spreken tegen de macht, waar die apert ongelijk heeft (zo zei Hitler in 1943 woedend over de "interferenties" van Pius XII: "Hij is de enige man die mij nooit heeft gehoorzaamd"). En toch zal later misschien gezegd worden: waar was de Kerk toen Europa ten onder ging?

Zie ook: "Bisschop Hurkmans wijst CDA op achtergrond".

Geen opmerkingen:

Een reactie posten