dinsdag 9 maart 2010

"United but not absorbed": een Engels stuk van de Wereldkerk waarin C.S. Lewis zich thuis gevoeld zou hebben

Mgr. P.J. Elliot, hulpbisschop van Melbourne, legt uit wat Benedictus XVI's voorstel omtrent een Persoonlijk Ordinariaat voor Anglicanen binnen de katholieke Kerk inhoudt: What Is This “Personal Ordinariate”? Understanding Pope Benedict’s Offer to Traditional Anglicans

Voor anglicaans commentaar op deze speech, zie hier.

Inmiddels hebben anglicaanse groepen uit Australië, Amerika en Canada aan Rome gevraagd deel te mogen uitmaken van het ordinariaat.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten