zondag 30 mei 2010

Redenen om CDA te stemmen

Uit een artikel van Sander Smit op Catholica.
Ik zal de laatste zijn om te ontkennen, dat binnen het CDA grote verschillen van opvatting leven met betrekking tot ethische thema’s, maar het CDA blijft wel de partij, die als enige grote partij als parlementaire machtsfactor garant staat voor gewetensvrijheid, gewetensbezwaren, voor de vrijheid van vereniging, de vrijheid van eredienst, vrijheid van godsdienst. Het is niet voor niets, dat de social engineers in onze samenleving en politiek zo’n afkeer van het CDA koesteren. [...]
Wie zal het meest de vrijheid van onderwijs verdedigen, naast SGP en CU? Juist, het CDA. Dat dit openlijk verklaart bij monde van haar huidige Kamerleden. Wie ligt het meest voor de hand bij regeringsdeelname? Juist, het CDA. Een zwak CDA zal een derde en militantere periode Paars, de droom voor social engineers en vijanden van een vrij (m.n. christelijk) geweten, inluiden. Bij alle (toegegeven) onvolkomenheid die het CDA eigen is, en die ook andere partijen eigen is (zij het op andere punten), is alleen een groot CDA een garantie voor stabiel en menselijk rentmeesterschap in komende vier jaar.
Een sterk CDA en een stem voor het CDA doet niets af aan de natuurlijke alliantie in morele kwesties met de gerespecteerde (en elders verguisde) partijen SGP en CU. Verder zou ik het toejuichen, als overtuigde katholieken, uit alle standen van onze maatschappij (wij zijn allen leden van hetzelfde orgaan, niet alleen de zgn. academici), eindelijk hun ivoren Untergang-des-Abendlandes-toren verlaten en in ’s lands politiek participeren in plaats van eindeloos als toeschouwer te fungeren. Stoïcisme is geen deugd. [...]
En als ik dan hoor, dat zelfs overtuigde katholieken bij hun politieke keuze durven te zeggen, dat ze “toch maar” op de SP of PvdA gestemd hebben (partijen die bijzonder onderwijs willen afschaffen!), want “ik zit ook krap bij kas en ben werkloos”, dan is er nog veel werk aan de winkel. Zowel qua sociale mobilisatie in de christen-democratische zuil, als bij de geestelijkheid die in Nederland passiviteit in de hand werkt en niets doet aan vorming van verantwoord politiek burgerschap. Een zogenaamde geestelijkheid die door eigen theologische vrijzinnigheid en radicaliteit veelal zelfs tegen de eigen religieuze vrijheden ageert.
Het CDA blijft ondanks alles onze eigen PVV: een (wellicht sterk geschonden) parlementaire burchtwal tegen finale bestorming van de burcht (d.i. gezinnen, scholen, kerkgebouwen, politieke verenigingen) door seculiere Jihadisten!
Voor een christen is het belangrijkste kiescriterium: door het stemmen op welke partij wordt het meest de libertas Ecclesiae, de vrijheid van de Kerk, veilig gesteld?

Uw bloghouder is het met Smit eens en denkt dat een stem op het CDA het meest in deze richting gaat.

Zie ook Meer samenleving, minder staat.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten