maandag 28 juni 2010

Messori over België

Catholica publiceert een vertaling van een amusant (als het onderwerp niet zo triest zou zijn) artikel van Vittorio Messori in de Corriere della Sera over de inval in de Belgische Kerk. De laatste regels:
Terecht heeft de Staatssecretaris van het Vaticaan geprotesteerd, maar hij kan beter geen vergelijkingen maken met de Russische bolsjewieken en de Spaanse anarchisten, die in hun wreedheid tenminste serieus waren. Hij zou beter andere feiten kunnen aanhalen, die vast staan, ook al worden ze graag vergeten door de Belgische staat, die er prat op gaat een van de meest geseculariseerde landen te zijn, waar de katholieken steeds meer gemarginaliseerd raken. Dit land ontstond, in 1830, uit de vrijwillige vereniging van Walen en Vlamingen: ze spraken verschillende talen, hadden ieder hun eigen tradities en geschiedenis, maar hadden een solide en ijverig katholicisme gemeen. Ze konden de vervolgingen en het gezag van de Nederlandse calvinisten niet uitstaan. Het land is één gebleven zolang het zichzelf als katholiek erkende. Dat bindmiddel is nu weg en België is een onbestuurbare fictie geworden. Operaties zoals die tegen de bisschoppenconferentie zijn wellicht ook een bevestiging van de verwarring waarin een staat verkeert die niet eens een regering kan samenstellen, en – althans op eliteniveau – slechts door de kracht van antiroomse gevoelens bij elkaar kan worden gehouden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten