zaterdag 5 juni 2010

Polderislam

Column van p. Elias in het KN van deze week:
Islamiseert Nederland? Worden we poldermoslims? Als ik let op prominente Nederlanders en de media, zou ik zeggen: we zijn het al. De keuze is gemaakt, al lang geleden. Neem nou Henk Spaan, grapjas van de VARA. Hij kwam ter gelegenheid van het pausbezoek in 1985 met een (wat hem betreft zeer geslaagde) karikatuur van paus Johannes Paulus II. In feite was het zó dom, dat ik me niet beledigd kon voelen. Anderen deden dat wel, maar hielden zich koest. De VARA echter vond het heerlijk weer eens haar ruimdenkendheid te tonen tegenover het katholieke establishment. In 1987 echter kwam zelfs de VARA haar grens tegen. Misschien uit respect, maar vooral uit angst voor islamitische represailles, zond zij een karikatuur van ayatollah Khomeini toch maar niet uit. Het enige écht komische van die affaire was dat de VARA door iemand uit het katholieke establishment, minister Van den Broek, onder druk was gezet ervan af te zien. Jaren later kwam dezelfde Van den Broek wederom stoer uit de hoek, nu om Wilders ervan af te houden zijn film Fitna te publiceren (minder grappig dan de sketch van Henk Spaan, wel van hetzelfde allooi). Dit alles is veelbetekenend: de schijnheilige prominenten tonen alleen respect wanneer ze het in den broek doen van angst. Een bemoediging voor iedereen die de verweekte tent hier wil overnemen. Dat die angst niet zozeer geweld betreft, maar vooral de portemonnee, liet Balkenende onlangs blijken. Hij verweet Wilders ervan met zijn kritiek op de islam de economische belangen van Nederland te schaden, zonder overigens inhoudelijk commentaar te leveren op diens stellingen. Welnu, de islam heeft zich, na een gewelddadig begin, als godsdienst vooral door economische verhoudingen gevestigd, daarbij geholpen door onenigheid en verval van christelijke gemeenschappen. Angst én economische voordelen zijn belangrijke factoren geweest om over te stappen naar de gemakkelijk lijkende islamitische godsdienst. Voor onze hedendaagse prominenten is het eigenlijk een heel klein stapje geworden. Dat was het al in de eeuwenoude slogan van onze vermeende volkshelden, de Geuzen: Liever Turks dan paaps! Wordt dit wellicht een profetie?
Op wie ik ga stemmen? Ik gok op een coalitie van Dierenpartij en SGP. Dan kan de Dierenpartij eerst mensenrechten aan dieren geven, zodat de bio-industrie wordt afgeschaft en we weer lekker vlees krijgen. Vervolgens voert de SGP de doodstraf in, ook voor dieren, en dan kan ik zonder schuldgevoel mijn scharrelbiefstuk eten. Onze polderpolitiek blijft komisch. Maar hoelang nog?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten