zondag 13 juni 2010

Sociologie: niet alle religies beschaven

In de serie "ideas matter" of "politiek incorrecte cijfers", het volgende bericht uit het Katholiek Nieuwsblad van deze week (nr. 23, p. 4):
Het Duitse onderzoeksinstituut KFN [stelt vast] dat jonge mannelijke moslims die omschreven worden als ‘religieus’ of ‘zeer religieus’ vaker geweld gebruiken dan minder vrome moslims. [...] Voor het onderzoek werden 45.000 scholieren ondervraagd.
Over christelijke jongeren trok het onderzoeksteam andere conclusies: hoe vromer de jongeren, hoe minder ze geneigd zijn tot geweld.
Zie ook Integratie in de 13e eeuw (alias De Klus van Sint Thomas): Aristoteles, islam en christendom.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten