vrijdag 10 september 2010

Verder waar we gebleven waren

Aartsbisschop Léonard van Mechelen-Brussel heeft gisteren de vorige verklaring doen uitgaan:
Vandaag, donderdag 9 september 2010, heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling bij het Hof van Beroep te Brussel beslist dat de inbeslagnames te Mechelen op 24 juni 2010 in het aartsbisschoppelijk paleis en bij kardinaal Godfried Danneels opgeheven worden. Deze onderzoekshandelingen zijn nietig, net als de onderzoeksdaden die erop steunen. Mgr. André-Joseph Léonard, aartsbisschop van Mechelen – Brussel, hoopt dat nu dit arrest is geveld, de aandacht weer helemaal kan gaan naar de slachtoffers van seksueel misbruik in een pastorale relatie. Mgr. Léonard beklemtoont tot slot dat hij geen enkel bezwaar heeft tegen een correct gevoerd gerechtelijk onderzoek en is tevreden dat nu duidelijkheid is gekomen. Het is in ieders belang dat de fundamentele rechtsregels worden nageleefd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten