zaterdag 27 november 2010

Trial by media

Trial by media heet het verschijnsel, wanneer berichten in de media, ongeacht enig vonnis van enige rechter, in brede kring de perceptie doen postvatten dat iemand schuldig is, de reputatie van de persoon alvast verwoestend.
Trial by media is het tegenovergestelde van het oude rechtsbeginsel in dubio pro reo (vermoeden van onschuld): iemand wordt voor onschuldig gehouden tot het tegendeel wettelijk bewezen is.

"Oud-bisschop Jan ter Schure heeft als jonge salesiaanse priester eind jaren veertig een minderjarige leerling misbruikt. De bisschop van het bisdom Den Bosch was niet de enige" (Trouw).
"Bisschop Jan ter Schure misbruikte de jongen samen met zes andere priesters op het jongensinternaat Don Rua in Ugchelen tussen 1948 en 1953" (NOS).
"Orde kocht misbruik bisschop af" (NRC).
"Monseigneur Ter Schure van Den Bosch had zich nooit tot bisschop mogen laten wijden. Dat vindt hoogleraar kerkgeschiedenis Peter Nissen uit Nijmegen" (Omroep Brabant).

"Het is allerminst zeker dat salesiaan Jan ter Schure behoorde tot de groep priesters die op het internaat Don Rua in Ugchelen tussen 1948 en 1953 regelmatig een leerling misbruikten. [...]
Provinciaal-overste Herman Spronck van de salesianen [...] houdt er rekening mee dat Ter Schure niet tot de groep schennisplegers behoorde. "Wij hebben geconstateerd dat Jan ter Schure tussen 1947 en 1951 nog geen priester was. Hij studeerde toen theologie in Italië. Na zijn priesterwijding in 1951 werd hij meteen in Den Haag te werk gesteld. Hij is dus geen gewone medebroeder in Ugchelen geweest. Hij zal er af en toe op bezoek geweest zijn, maar onder welke omstandigheden is niet bekend"" (Katholiek Nederland).

Er is nooit een juridisch onderzoek geweest. Mgr. Ter Schure is dood. Het gaat om feiten van 60 jaar geleden (iedereen zou moeten weten hoe moeilijk die vast te stellen zijn en hoe gemakkelijk je daar fouten in kunt maken).
Verjaring bestaat niet alleen om "ook nog iets aan O.L. Heer te laten", maar ook omdat, hoe langer iets geleden is, des te moeilijker de waarheid - à charge ZOWEL ALS à décharge - nog achterhaald kan worden. Ook daarom worden doden niet meer veroordeeld.

Ik weet niet of mgr. Ter Schure schuldig is geweest. Ik kan het me zeer moeilijk voorstellen. Voor mij is hij een vaderfiguur, al heb ik hem niet dikwijls gesproken. Zonder twijfel heeft hij zeer veel voor de Kerk in het Bossche gedaan en betekend.
Mochten de aantijgingen gegrond zijn (het lijkt me niet passen bij de persoonlijkheid), dan zou het gaan om een zeer ernstig misdrijf in de jonge jaren van iemand die later ook veel goeds gedaan heeft.

Maar mocht het gewoon niet waar zijn, dan vraag ik me af wie nog zal opkomen voor de geschonden reputatie van mgr. Ter Schure.

Het punt is, dat de beschuldigingen niet meer bewijsbaar zijn. En ook niet te ontkrachten.

Juist daarom ware het rechtvaardiger en passender een gestorven iemand die zich niet meer kan verdedigen, niet onmiddellijk, bij de eerste mogelijkheid die zich aanbiedt, zonder enige vorm van proces, schuldig te verklaren aan zeer ernstige misdrijven.
Zeker vrienden of 'kinderen' kunnen dat niet maken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten