donderdag 6 januari 2011

Uitdagingen voor de aartsbisschop

Catholica.nl bericht van een lezing van aartsbisschop Léonard voor het Universitair Centrum St. Ignatius te Antwerpen, op 20 december jl. (waar wordt dit soort lezingen trouwens aangekondigd?). Een citaat:
De belangrijkste taak van een bisschop, de profetische, bestaat uit het verkondigen van Jezus, de kern van ons geloof. Het is nooit evident om te geloven en de huidige secularisering maakt het minder evident dan ooit. De aartsbischop wil alle gelegenheden aangrijpen om – als voormalig professor filosofie – het geloof te verkondigen in dialoog met de filosofie en de wetenschap. Zonder aandacht voor het belang van de menselijke rede heeft een dialoog, zeker met atheïsten, humanisten en aanhangers van een ander geloof, geen zin.
[...]
Nooit eerder, en ook niet achteraf, verklaarde ooit iemand gelijk te zijn aan God. Toen (en ook nu) was dit eigenlijk ‘onaanvaardbaar’ om zoiets te beweren. Het probleem was niet zozeer dat Jezus zich als Messias voorstelde. De Messias werd verwacht. Dat Hij zich echter ook boven de Thora en gelijk aan God stelde heeft Hem de doodstraf opgeleverd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten