woensdag 9 februari 2011

Tot de Gemeenschap Emmanuel

Op 3 februari ontving paus Benedictus XVI in audiëntie vertegenwoordigers van de Gemeenschap Emmanuel. Hij zei daarbij het volgende (de vertaling is van rkdocumenten.nl):
Ik ben blij u te mogen verwelkomen nu de Gemeenschap Emmanuel zich voorbereidt op de herdenking van de twintigste verjaardag van de dood van haar stichter, Pierre Goursat, waarvan het zaligverklaringsproces vorig jaar is opgestart. Moge het voorbeeld van zijn geloofsleven en zijn missionaire engagement u stimuleren en voor u een constante oproep zijn om voort te gaan naar de heiligheid! [...] Met u dank ik God voor dit werk! Ieder van u, priesters en leken, groet ik hartelijk. [...] Moge uw bedevaart naar Rome aan het begin van dit jubileumjaar een kans zijn om uw inzet te vernieuwen en om vurige leerlingen van Christus te blijven in trouw aan de Kerk en haar herders!
Beste vrienden, de diepgaande genade van uw Gemeenschap komt van de eucharistische aanbidding. Uit die aanbidding wordt het mededogen met alle mensen geboren en uit dat mededogen komt het verlangen om te evangeliseren voort. In de geest van uw eigen charisma, moedig ik u aan uw geestelijk leven te verdiepen door de persoonlijke ontmoeting met Christus, de Emmanuel, God met ons, een essentiële plaats te geven om u door Hem om te laten vormen en het hartstochtelijke verlangen naar de missie in u te doen groeien. In de Eucharistie vindt u de bron van heel uw engagement om Christus te volgen, en door te aanbidden zuivert u uw blik op het leven van de wereld. "Inderdaad, we kunnen de liefde die we vieren in het Sacrament niet voor onszelf houden. Het vraagt vanuit zijn aard te worden gedeeld met alle mensen. Wat de wereld nodig heeft, is de liefde van God, is Christus te ontmoeten en in Hem te geloven". Een authentiek eucharistisch leven is een missionair leven. In een wereld die vaak de weg kwijt is en op zoek naar nieuwe redenen om te leven, moet het licht van Christus aan allen worden uitgedragen. Wees midden onder de mannen en vrouwen van vandaag vurige missionarissen van het Evangelie, daarin ondersteund door een leven dat radicaal doordrongen is van Christus! Verlang het Woord van God te verkondigen!
Vandaag laat de urgentie van deze verkondiging zich in het bijzonder voelen in de gezinnen, zo vaak verscheurd, onder de jongeren en onder de intellectuelen. Ga voort met het van binnenuit bijdragen aan de vernieuwing van de apostolische dynamiek van de parochies door hun geestelijke en missionaire kompas te ontwikkelen! Ik moedig u nogmaals aan aandacht te besteden aan mensen die terugkeren naar de Kerk maar niet gezegend zijn geweest met een adequate geloofsvorming. Help hen hun geloof zich te laten wortelen in een authentiek theologaal, sacramenteel en kerkelijk leven! [...]
Ik nodig in het bijzonder uw leden uit om onder elkaar een authentieke geest van gemeenschappelijkheid te beleven. Deze gemeenschappelijkheid, die niet enkel een eenvoudige menselijke solidariteit tussen leden van dezelfde geestelijke familie is, is gebaseerd op uw relatie met Christus en een gemeenschappelijk engagement om dienstbaar te zijn. Het gemeenschapsleven dat u probeert te laten groeien, in respect voor ieders levensstaat, kan voor de samenleving een levend getuigenis zijn van de broederlijke liefde die alle menselijke relaties moet bezielen. De broederlijke gemeenschap is reeds een aankondiging van de nieuwe wereld die de Christus heeft doen ontstaan.
Dat diezelfde geest van gemeenschap, die niet een zich in zichzelf terugtrekken is, ook effectief moge werken naar de lokale kerken. Inderdaad draagt elk charisma bij aan de groei van het Lichaam van Christus als geheel. De missionaire activiteit moet zich constant aanpassen aan de realiteit van de plaatselijke kerk, in een permanente zorg voor overleg en samenwerking met de herders, onder het gezag van de Bisschop. Bovendien is de wederzijdse erkenning van de diversiteit van de roepingen in de Kerk en van hun onmisbare bijdrage aan de evangelisatie een welsprekend teken van de eenheid van Christus leerlingen en van de geloofwaardigheid van hun getuigenis.
De Maagd Maria, moeder van de Emmanuel, neemt een prominente plaats in in de spiritualiteit van uw Gemeenschap. Neem haar "bij u in huis", net zoals de geliefde leerling, opdat zij werkelijk de moeder moge zijn, die u leidt naar haar goddelijke Zoon en die u helpt Hem trouw te blijven. Ik vertrouw u aan haar moederlijke voorspraak toe en van harte verleen ik ieder van u, evenals alle leden van de Gemeenschap Emmanuel, de Apostolische Zegen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten