donderdag 24 maart 2011

Denkmomentje ingelast

De crisis van de postconciliaire theologie is in hoge mate crisis van haar filosofische grondslagen [...] Wanneer de filosofische grondslagen niet verhelderd worden, raakt de theologie de grond onder haar voeten kwijt: dan is niet meer duidelijk in hoeverre de mens de werkelijkheid echt kent en wat de fundamenten zijn vanwaaruit hij kan denken en spreken
zei kardinaal Ratzinger al in 1998. Als je niet geleerd hebt na te denken, je rede te gebruiken, loop je het risico over dingen die je niet (meteen) kunt zien (maar die wel superbelangrijk zijn) allerlei onzin te zeggen. Waarvan helaas dikwijls akte.

En dus presenteerde kardinaal Grocholewski (prefect van de Congregatie voor de Katholieke Opvoeding) eergisteren ten Vaticane nieuwe regels voor de filosofie-opleiding in de kerkelijke instituten.
De belangrijkste wijzigingen t.o.v. de huidige praktijk:

1. In de eerste twee jaar van kerkelijk erkende vijfjarige theologie-opleidingen en geaffilieerde groot-seminaries moeten de strikt filosofische vakken (dus niet menswetenschappen e.d.) minstens 60% van de studielast vormen. In de eerste jaren is het veel belangrijker te leren nadenken dan al met theologie bezig te zijn. Vooral de systematische vakken zijn belangrijk.
Loutere kennis van de geschiedenis van de filosofie en van de verschillende stromingen is niet voldoende. Informatie is nog geen vorming. Vorming betekent een oordeels- en onderscheidingsvermogen aanleren op filosofisch terrein, hetgeen vandaag de dag met het oog op de kennistoegang via internet nog noodzakelijker is. (Mgr. Bruguès)
2. Als verplicht vak is toegevoegd: logica.
3. Binnen het curriculum moet metafysica een centrale plaats innemen (hoera).
4. Niet alles is even belangrijk: onderscheid tussen verplichte, fundamentele (systematische filosofie, geschiedenis van de filosofie), verplichte, aanvullende (methodologie, talen) en aanvullende, optionele (literatuur en menswetenschappen).
5. Van de belangrijkste auteurs moeten de eigen teksten gelezen worden (geen slappe aftreksels in handboeken! Kleine boekjes maken kleine mensen, zei Rosmini!).

Yes! Zoals mijn leraar Latijn (die af en toe deze blog leest :) ) placht te zeggen na een spontaan antwoord: "En nu gaan we nadenken..."

Zie ook dit commentaar van de studieprefect van het Bossche St.Janscentrum.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten