dinsdag 19 april 2011

Wat ik vind van de actie "Finish de aartsbisschop"

Zomaar een paar dingen die in gedachten komen:

1. St. Paulus:
Is het waar dat sommigen van u hun recht gaan zoeken bij de onrechtvaardigen, en niet bij de heiligen, als zij een kwestie hebben met een medechristen? Weet u dan niet dat de heiligen over de wereld zullen oordelen? En als het oordeel over de wereld bij u berust, zou u dan niet bevoegd zijn voor de meest onbeduidende rechtszaken? Weet u niet dat wij over engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer dan over alledaagse zaken! Voor alledaagse geschillen laat u hen die in de gemeente niet in tel zijn zitting houden? Om u te beschamen zeg ik dit. Is er onder u niet één verstandig man die tussen broeders uitspraak kan doen? Moet dan de ene broeder tegen de andere procederen, en dat nog wel ten overstaan van ongelovigen? Dat u tegen elkaar processen voert, is al treurig genoeg. Waarom lijdt u niet liever onrecht? Waarom laat u zich niet liever benadelen? Maar u pleegt zelf onrecht, zelf berokkent u schade, en nog wel aan broeders.
2. Chesterton:
Though the essential of the woman's task is universality, this does not, of course, prevent her from having one or two severe though largely wholesome prejudices. She has, on the whole, been more conscious than man that she is only one half of humanity; but she has expressed it (if one may say so of a lady) by getting her teeth into the two or three things which she thinks she stands for. I would observe here in parenthesis that much of the recent official trouble about women has arisen from the fact that they transfer to things of doubt and reason that sacred stubbornness only proper to the primary things which a woman was set to guard. One's own children, one's own altar, ought to be a matter of principle - or if you like, a matter of prejudice. On the other hand, who wrote Junius's Letters ought not to be a principle or a prejudice, it ought to be a matter of free and almost indifferent inquiry. But take an energetic modern girl secretary to a league to show that George III wrote Junius, and in three months she will believe it, too, out of mere loyalty to her employers. Modern women defend their office with all the fierceness of domesticity. They fight for desk and typewriter as for hearth and home, and develop a sort of wolfish wifehood on behalf of the invisible head of the firm. That is why they do office work so well; and that is why they ought not to do it.
3. Een vriend uit Nederland schreef me een tijdje geleden:
Maar zo zijn er wel meer sinds m.n. de benoeming van Mgr. Eijk en op het niveau van de wereldkerk sinds het nieuwe pontificaat, letterlijk ´n steen des aanstoots. Ontwikkelingen die gelovigen - van hoog tot laag - ´dwingen´ om kleur te bekennen (nu openlijk van zaken die we al konden vermoeden). [...] Vaak best terechte kritieken [...] maar de wijze waarop ze gebracht worden (op het banale en inhumane af), de fanatieke eenzijdigheid en de pseudo-protestantse paus-in-eigen-huis attitude snijden vaak iedere vruchtbare discussie a priori de pas af. Het is allemaal best te begrijpen, maar wat ik niet begrijp is dat er bij toch best intelligente mensen zo weinig kritische zelfreflectie aanwezig blijkt te zijn, ook ondanks begrijpelijke frustraties.
Van kritische discussies ben ik een groot voorstander, ´om beter te begrijpen´ [...] Maar de methodiek moet er wel een zijn (pro ballo / krinein, zie Het risico van de opvoeding) die een vruchtbare werking mogelijk maakt. De maatschappelijke verhuftering faciliteren binnen het binnenkerkelijke debat draagt daartoe niet bij...
Tenslotte denk ik dat er, op enige plek ter wereld, op enig moment in de geschiedenis, met de structuren en de personen die er nu eenmaal zijn, sowieso al meer dan genoeg werk te doen is, voor iedereen, ieder volgens zijn eigen taak en verantwoordelijkheid: Christus' boodschap te verifiëren en te verkondigen.

De media de zoveelste gelegenheid geven (het enige waarop ze zitten te wachten), al dan niet in de Goede Week, om "aan te tonen" dat katholieken, zelfs in een totaal atheïstische samenleving, niets creatievers kunnen verzinnen dan elkaar de tent uit te vechten, vind ik erg dom, kortzichtig, egoïstisch, kinderachtig... of misschien is het juiste woord: 'autistisch'?

3 opmerkingen:

  1. http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/1876662/2011/04/18/Katholieken-paus-moet-aartsbisschop-Eijk-tot-orde-roepen.dhtml

    BeantwoordenVerwijderen
  2. zie ook:

    http://bit.ly/hsqesb

    BeantwoordenVerwijderen