dinsdag 24 mei 2011

Dag van gebed voor de Kerk in China

Vier jaar geleden heeft paus Benedictus in zijn Brief aan de katholieke Kerk in de Volksrepubliek China voorgesteld dat de hele Kerk elk jaar op 24 mei (feest van Onze Lieve Vrouw van Sheshan, Hulp der Christenen) speciaal bidt voor de Kerk in China. De Nederlandse bisschoppen roepen de gelovigen uitdrukkelijk op hieraan mee te doen. Juist in de afgelopen maanden is de maatschappelijke situatie van de Kerk in China weer veel slechter geworden.

Hier het gebed dat de paus schreef voor de Gebedsdag van vandaag:
Heilige Maagd Maria,
Moeder van het Mensgeworden Woord van God
en onze Moeder,
U wordt in het heiligdom van Sheshan als “Hulp der Christenen” vereerd,
de gehele Kerk in China kijkt naar u met devote genegenheid,
tot u komen we vandaag, om uw bescherming af te smeken.
Zie naar het Volk van God en geleid het met uw moederlijke zorg
op de weg van de waarheid en de liefde, opdat het in alle omstandigheden
zuurdeeg weze voor een harmonisch samenleven van alle burgers.

Toen u gehoorzaam uw “Ja” uitsprak in het huis van Nazareth,
kon de eeuwige Zoon van God in uw maagdelijke schoot het vlees aannemen
en zo in de geschiedenis het werk van de verlossing beginnen.
Met grote overgave, bereid om uw ziel door het zwaard van smarten doorboord te laten worden,
heeft u aan dit werk van de verlossing meegewerkt
tot aan het laatste uur van het kruis, toen u op Golgotha overeind bleef
staande naast uw Zoon, die stierf opdat de mensheid zou leven.

Vanaf dat moment bent u op een nieuwe manier
moeder geworden van al degenen
die uw Zoon Jezus in geloof hebben ontvangen
en bereid zijn, Hem te volgen en Zijn kruis op de schouders te nemen.
Moeder van de Hoop, u die de duisternis van Paaszaterdag
met onverschrokken vertrouwen tegemoet bent getreden
op weg naar de Paasmorgen,
geef dat uw kinderen onder alle omstandigheden,
ook al zijn deze nog zo duister,
in staat zijn de tekenen van de liefhebbende aanwezigheid van God te onderscheiden.

Onze Lieve Vrouwe van Sheshan, ondersteun de inzet van allen,
die in China, te midden van de dagelijkse zorgen,
blijven geloven, hopen en liefhebben.
Opdat zij niet bang zijn
de wereld over Jezus te vertellen,
en Jezus te vertellen over de wereld.
Zoals uw beeld, dat uitsteekt boven het heiligdom,
houdt u uw Zoon omhoog
en toont Hem met uitgestrekte handen, als teken van liefde, de wereld.
Help de katholieken
blijvend geloofwaardige getuigen te zijn van deze Liefde
waarbij zij blijvend verenigd blijven
met de rots Petrus, waarop de Kerk gebouwd is.
Moeder van China en Azië,
bid voor ons, nu en altijd.
Amen!

1 opmerking: