woensdag 8 juni 2011

De zwartste theocraat zou zich schamen...

Bart Jan Spruyt besluit een column op Binnenlands Bestuur (over hoe in Nederland het 'homohuwelijk' ingevoerd is en nog wordt) als volgt:
Ideologen eisen meer dan alleen ruimte, zij eisen dat iedereen hun ideeën onderschrijft en apprecieert, gewillig of onder dwang. Het oude denken dat tot voor kort normaal was, wordt gecriminaliseerd. De sanctie bestaat in een meedogenloos ostracisme. De zwartste theocraat zou zich schamen voor de inquisitoriale praktijken van de Amsterdamse gemeenteraad. Maar de echte poldertaliban regeren in Amsterdam.
Als de ideeën van degene die aan de macht is, redelijk zijn, kost het nauwelijks inspanning ze doorgang te laten vinden in de samenleving. Maar als ze onredelijk zijn... Het akelige van een ideologisch regime is dat het zich geen vragen stelt bij zijn ideeën, wanneer die tegenstand ondervinden, maar zijn macht gebruikt om, op het betwiste punt, steeds harder de duimschroeven aan te draaien.

Zie ook De shibboleth van onze generatie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten