woensdag 29 juni 2011

Quod non

Twee stukjes Pius XII-apologie. Zoals u weet is het sinds Rolf Hochhuths valse toneelstuk Der Stellvertreter (1963) bon ton dat 'oorlogspaus' Pius XII 'fout' was, d.w.z. het tijdens W.O. II bewust niet opgenomen heeft voor de joden - ondanks dat 'bijvoorbeeld' de staat Israel altijd het tegendeel heeft erkend.
- Een door Jan Brouwer verzorgde vertaling van de samenvatting van een recentelijk te Parijs gehouden symposium over Pius XII;
- Een recent artikel in The Catholic Herald.

Zie ook onze eerdere posts over het thema 'Pius XII'.

De ware belangstellende voor de kwestie-Pius XII zij vooral verwezen naar het Nederlandstalige standaardwerk van Hans Jansen De zwijgende paus?, uitgeverij Kok, Kampen 2000, 857 blz., isbn 90-242-8529-1 (tweedehands verkrijgbaar). Jansen is een alleszins onverdachte bron: ex-priester, verbonden aan het Simon Wiesenthal Centrum te Brussel.

Dezer dagen blijkt weer - uit polderpolitiek in volstrekt risicoloze vredestijd - dat de bescherming van de joodse minderheid - puur op ideologisch niveau - het laatste is waar het secularisme tijd of aandacht voor heeft.
Voor de Kerk zijn de joden een fundamentele, provocerende, 'problematische', door God gewilde en beschermde realiteit - waar niet elke gelovige even goed mee weet om te gaan.
Seculieren zien ze eenvoudigweg niet staan; en dit wegkijken heeft, in minder vredige tijden, aanzienlijk tragischere gevolgen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten