zaterdag 16 juli 2011

Bij een voordracht van Ab Klink

Bart Jan Spruyt op Binnenlands Bestuur:
Ab Klink is een pessimist die de morele plicht tot optimisme volledig geïnternaliseerd heeft. Zijn wensdenken is gebaseerd op een veralgemenisering die net zo verwerpelijk is – en net zo feitenvrij – als de veralgemenisering waarop het doemdenken van de populisten gebaseerd is.
Als Klink nu had gezegd dat hij elke veralgemenisering bestrijdt en daarom een hartelijk welkom wil toeroepen aan die moslims die de kernwaarden van de rechtsstaat onderschrijven (waaronder de scheiding van geloof en geweld), en dat we daarnaast nog een weg hebben te gaan om álle moslims te overtuigen van het wenkende perspectief van die positie – zou zijn betoog dan niet realistischer en overtuigender zijn geweest. En zou (het kamp) Verhagen die conclusie echt niet willen onderschrijven?
Hier overigens de Anton de Kom-lezing van Ab Klink (30 juni), en hier de spraakmakende voordracht van Maxime Verhagen (28 juni).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten