dinsdag 17 januari 2012

Ingezonden brieven in Elsevier

Rooms-Katholiek (2)

Met volledige instemming las ik het commentaar 'Vol op het orgel' van Gertjan van Schoonhoven (31 december 2011, pagina 17). Het doet mij goed dat Elsevier zich niet laat meeslepen door de waan van de dag met betrekking tot het rapport van de commissie-Deetman, dat toch vele vragen oproept. Ik ben van katholieke huize. Vanaf 1944 tot 1960 heb ik onderwijs genoten op diverse katholieke scholen en instituten. Ik ben misdienaar geweest en was lid van een door paters gerunde padvinderij. Ik zou dus allerlei verfoeilijke zaken kunnen hebben meegemaakt. De laatste tijd heb ik zeer veel familieleden, vrienden en bekenden gesproken die door een soortgelijk proces in dezelfde periode gingen. Vrijwel niemand herkende de door Deetman geschetste beelden. Velen vroegen zich af op basis waarvan Deetman tot zijn conclusies is gekomen. We onderschrijven daarom de conclusies van Van Schoonhoven volledig en zijn met hem van mening, dat een grote meerderheid van katholieken na de publicatie van 'De Dikke Deetman' aan het kortste eind trekt.

Jan Schapers, Hilversum

Rooms-Katholiek (3)

Ik was blij eindelijk wat tegengas te kunnen constateren in 'Vol op het orgel' over de bevindingen van de commissie-Deetman. Als dertienjarige leerling heb ik twee jaar gewoond in Huize Don Rua te 's-Heerenberg. (De klokkenluider van het seksueel misdrijf zat in mijn groep.) Ik heb nooit kunnen begrijpen wat er in 'mijn thuis' is misgegaan. Evenals vele andere groepsgenoten uit die tijd hebben wij niets van het 'seksuele wangedrag' meegekregen. Integendeel, ik heb er schitterende jaren meegemaakt, die ik nooit had willen missen. Natuurlijk werd er gestoeid en gevochten, kreeg je een schouderklopje of een aai over je bol. Maar dat de salesianen zo door het slijk moesten worden gehaald, is in mijn beleving onterecht. Is de waarheid niet overtrokken door de tijd en de emotie?

A. van Marrewijk, Poeldijk
(Elsevier, nr. 2, 14 jan. 2012, p. 5)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten