vrijdag 24 februari 2012

We volgen Christus (en de Kerk) omdat Hij de waarheid is (en zij ze doorgeeft). Blijkt het tegendeel, dan gaan we ergens anders heen

Boeiend artikel van Anthony Ruijtenbeek in het Katholiek Nieuwsblad, waarin, naast bepaalde interessante voorzetten (bijv. dat sola fide en sola ratione twee kanten zijn van dezelfde onvolledige medaille), vooral de laatste alinea mooi is: we volgen Christus omdat hij de waarheid is. Het kan niet zo zijn dat we, bijvoorbeeld omdat we nu eenmaal ooit een theologiediploma gehaald hebben, of - om nog maar iets te noemen - het abonnementsgeld op de mikrogids voor enkele jaren vooruit hebben betaald, we altijd maar katholiek moeten blijven. Daarvoor is het leven een te serieuze aangelegenheid, en de claim van de Kerk te alomvattend. Het is juist en getuigt van ernst om - als we om welke reden dan ook met de Kerk in aanraking zijn gekomen - haar claims tot de bodem te verifiëren. Maar zou al doende blijken dat Christus (en/of de Kerk die mij Christus leert kennen) hier is en de waarheid elders, dan moeten we - met weemoed, ongetwijfeld - naar elders. Anders zijn we onszelf en mekaar voor de gek aan het houden en tijd aan het verliezen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten