zaterdag 7 april 2012

PASEN 2012


De imperator richtte zich tot de christenen en sprak: “Zonderlinge mensen!... Zegt mij nu zelf, christenen die verlaten zijt door de meerderheid van uw broeders en leiders, wàt is u het dierbaarste in het christendom?” Toen verrees starets Johannes en antwoordde zachtmoedig: “Grote heer! Voor ons is het dierbaarste in het christendom Christus zelf – Hij zelf en alles wat van Hem komt, want wij weten dat in hem de Goddelijke Volheid belichaamd is”.

(Vladimir Solovjov, Korte vertelling van de Antichrist)


GEMEENSCHAP EN BEVRIJDING


Masaccio, De tempelbelasting (detail), Cappella Brancacci, Florence (© Scala, Florence)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten