vrijdag 20 juli 2012

"Zo wordt informatie platgespoten"

Aldus vat Avvenire, het dagblad van de Italiaanse bisschoppenconferentie, de geruststellende informatie samen die journalisten afgelopen week uit een artikel uit het Britse medische tijdschrift The Lancet destilleerden (lees: van elkaar overschreven zonder het artikel zelf te lezen), namelijk dat de steeds liberaler wordende euthanasiewetgeving in Nederland geen sterke stijging in het aantal euthanasiegevallen bewerkstelligd lijkt te hebben (nog steeds, net als in 2001, ca. 3% van alle sterfgevallen).

Quod non.

Lees deze commentaren van de Britse arts Peter Saunders (voorzitter van de Christian Medical Fellowship) en de Canadese Alex Schadenberg.
Met name wijzen ze op het feit (dat bevestigd wordt door mijn ziekenhuispastoraatservaring) dat in Nederland de afgelopen jaren het aantal mensen dat sterft na "continue diepe sedatie" (inmiddels meer dan 12%, tegen 5,6% in 2001) of "geïntensiveerde symptoomverlichting" (36% van alle sterfgevallen, tegen 20% in 2001) onevenredig is toegenomen.
The huge increase in number of patients dying in each of these categories since legalisation in 2002 is very suspicious indeed. [...]
The UK should take warning. At present it appears that palliative sedation as practised in the UK, which is aimed primarily at reducing anxiety at the end of life, is very different from that practised in the Netherlands, which seems to be aimed at producing deep sedation and shortening life.
Ik zie steeds vaker dat mensen zich in 'terminale coma' of 'terminale sedatie' bevinden (en daardoor bijvoorbeeld niet meer de sacramenten kunnen ontvangen, althans niet met een minimum aan bewustzijn).
Het hedendaagse ideale sterven lijkt te zijn: 'in diepe slaap', zo onbewust mogelijk.
Wat je daar ook van kunt vinden, het is niet het christelijke ideaal, waarvoor (zelfs) de dood een 'handeling' is van de persoon, die daarbij, voor zover mogelijk, bewust is.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten