maandag 13 augustus 2012

De kracht van een privéschool

Uit een interessante column van James Kennedy in Trouw:
Niet alleen in ruimtelijke kwaliteit weet de school te imponeren, ook in menselijke kwaliteiten. De leraren en administratieve krachten zijn vriendelijk en zorgen goed voor het gebouw en de leerlingen. Het is duidelijk te merken dat zij hun eigen school hartstochtelijk steunen.
Wat ook opvalt, is de kracht van het religieuze geloof dat aan de basis staat van de school. Ouders die hun kinderen naar deze school sturen, moeten financiële offers brengen: 8000 dollar per jaar. Ooit was dit ook het geval in Nederland. Maar na de schoolstrijd besloot de overheid op verzoek van katholieke en protestantse kiezers bijzondere scholen te financieren. Daarmee is iets belangrijks verloren gegaan: de echte inzet die nodig is om een levende geloofsgemeenschap in stand te houden. Het is niet onmogelijk om een robuuste religieuze identiteit overeind te houden als een school louter met publieke middelen wordt gefinancierd - zulke scholen bestaan ook in Nederland - maar het is wel moeilijker. Ik vermoed dat de ontkerkelijking in Nederland deels te maken heeft met de publieke financiering van verzuilde scholen. Hierdoor gingen Nederlandse christelijke ouders meer achteroverleunen. Zij hoefden minder actief bij te dragen aan christelijk onderwijs, omdat het een taak van de overheid werd.
Het Amerikaanse voorbeeld inspireert omdat het veel ruimte geeft aan burgers en hun organisaties om een verschil te maken en hun eigen initiatieven te ontwikkelen. Van deze impuls kan in Nederland wat geleerd worden, maar het vertrouwen in burgers is hier veel kleiner. Vaak kunnen particuliere organisaties niet bestaan zonder overheidssubsidies. Veel initiatieven worden om zeep geholpen door de verstikkende bureaucratie. En door het wantrouwen vanuit de politiek over wat burgers zelf kunnen doen, bestaat de neiging om particuliere initiatieven vanuit de overheid te vormen en te begeleiden. Probeer maar eens zelf een huis te bouwen, een zorgvoorziening of een school op te richten. De overheid staat overal in de weg.

2 opmerkingen:

  1. De overheid staat altijd in de weg... De staat of de kerkelijke overheid?

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Meestal de staat, maar soms ook de kerkelijke overheid. Mgr. Verbakel, vicaris van het bisdom Rotterdam is inmiddels berucht wegens obstinate tegenwerking van priesters en leken die een traditionele (tridentijnse) H.Mis willen organiseren. Regelrecht tegen de instructie van de paus in.

    BeantwoordenVerwijderen