donderdag 28 februari 2013

Het is niet onze boot, maar Zijn boot

Uit de laatste algemene audiëntie van paus Benedictus XVI, gisteren op het St.Pietersplein:
Op dit ogenblik is er in mij een groot vertrouwen, omdat ik weet, omdat wij allemaal weten, dat het woord der waarheid van het Evangelie de kracht is, het leven van de Kerk. Het Evangelie zuivert en vernieuwt, draagt vrucht, overal hoort en ontvangt de gemeenschap van gelovigen Gods genade in waarheid en leeft zij in naastenliefde. Dat is mijn vertrouwen, dat is mijn vreugde.
Toen ik op 19 april {applaus door de pelgrims} bijna acht jaar geleden, het Petrusambt aanvaardde, had ik die sterke zekerheid dat mij altijd vergezeld heeft. Op dit ogenblik, zoals ik reeds meermaals zei, waren de woorden die in mijn hart weerklonken, deze: “Heer, wat vraagt Gij van mij? Het is een grote last die Gij op mijn schouders legt, maar als Gij het mij vraagt, zal ik op Uw woord de netten uitgooien, in de zekerheid dat Gij mij zult leiden, zelfs met al mijn zwakheden”.
Acht jaar later, kan ik zeggen dat de Heer mij werkelijk geleid heeft, dat Hij dicht bij mij was, ik kon Zijn aanwezigheid dagelijks vaststellen. Het is een heel stuk weg dat de Kerk heeft afgelegd, met momenten van vreugde en licht, maar ook moeilijke momenten; ik heb mij gevoeld zoals de heilige Petrus en de apostelen in de boot op het meer van Galilea: de Heer heeft ons veel zonnige dagen en een zachte bries gegeven, dagen met overvloedige vangst; er waren ook momenten dat het water woelig was en de wind tegenzat, zoals in heel de Kerkgeschiedenis, en dat de Heer leek te slapen. Doch ik heb altijd geweten dat de Heer in deze boot zat en ik heb altijd geweten dat niet ik de boot van de Kerk ben, het is niet onze boot {applaus door de pelgrims} maar Zijn boot en Hij laat haar niet zinken; Hij is degene die haar leidt, zeker ook doorheen de mensen die Hij gekozen heeft, omdat Hij het zo gewild heeft. Dat is de zekerheid die niemand in verwarring kan brengen. En daarom is mijn hart vandaag met dankbaarheid tot God vervuld omdat Hij het de Kerk nooit aan Zijn troost, licht en liefde heeft laten ontbreken.

1 opmerking: