woensdag 27 februari 2013

De oecumenische (orthodoxe) patriarch van Constantinopel over het aftreden van paus Benedictus XVI

Op de site van Radio Vaticana zijn verklaring.

P.S. Let op het respectvolle "sister Church of Rome": de orthodoxe partriarch gebruikt de precieze terminologie die Ratzinger als kardinaal voorstelde in zijn Notitie over de term Zusterkerken van 30 juni 2000:

10. In eigenlijke zin zijn Zusterkerken uitsluitend particuliere kerken (of deelkerken, zoals bijvoorbeeld Patriarchaten of Kerkprovincies) onder elkaar.  Het moet altijd duidelijk blijven, ook wanneer de uitdrukking Zusterkerken op deze juiste manier gebruikt wordt, dat de universele, ene, heilige, katholieke en apostolische Kerk niet Zuster maar Moeder van alle deelkerken is.
11. Men kan van Zusterkerken in eigenlijke zin ook in verband met de katholieke en niet-katholieke particuliere Kerken spreken; daarom kan ook de particuliere Kerk van Rome Zuster van alle andere particuliere Kerken genoemd worden. Zoals al eerder aangegeven, kan men niet terecht zeggen, dat de katholieke Kerk Zuster is van een particuliere Kerk of een deelkerkverband. Dat is geen kwestie van terminologie, maar het gaat om een grondwaarheid van het Katholieke geloof: de waarheid van de uniciteit van de Kerk van Jezus Christus. Er is slechts één enige Kerk, daarom is de meervoudsvorm "Kerken" alleen van toepassing op particuliere Kerken.

1 opmerking: