zaterdag 25 mei 2013

De heruitvinding van het warme water (24)

Uit de Volkskrant van afgelopen woensdag:
Jarenlang was de gedachte dat het aantal problematische scheidingen en de negatieve gevolgen voor kinderen zouden afnemen naarmate we vaker en meer zouden scheiden. Uit Europese en Amerikaanse studies blijkt dat dit niet het geval is. [...]
Tegenwoordig woont eenderde van alle kinderen niet bij beide ouders in Nederland. Dat heeft grote gevolgen voor hun functioneren op school en in de maatschappij, zegt Jaap Dronkers, hoogleraar onderwijssociologie en sociale ongelijkheid aan de Universiteit van Maastricht. Hij doet al jaren onderzoek naar de gevolgen van echtscheidingen voor kinderen. [...]
Goed scheiden vanuit het oogpunt van een kind bestaat bijna niet. De langdurige effecten van scheiden zijn divers, maar over de gehele linie negatief. Zo hebben kinderen van gescheiden ouders een grotere kans om later zelf te scheiden, zijn hun onderwijsprestaties lager, hebben ze minder vertrouwen in maatschappelijke instanties, vertonen ze vaker crimineel gedrag en kampen ze vaker met psychische problemen.
Eenvoudig gesteld is het volgens Dronkers alleen in 'heftige gevallen' beter voor een kind als de ouders uit elkaar gaan. Dan heeft hij het over 'het gebruik van fysiek geweld en kinderen die elke avond bibberend in hun bed liggen'. [Dit is ook het enige geval dat in de Kerk de bisschop een zgn. 'scheiding van tafel en bed' toe kan staan (waarbij het huwelijk overigens wel blijft bestaan) -vh]. Zo gaat het bij de meerderheid van de scheidingen niet. Een groot deel van de mensen gaat uit elkaar omdat ze 'ongelukkig' zijn.
Volgens Jaap Dronkers zijn de negatieve effecten voor kinderen van het bij elkaar blijven van ongelukkige ouders - mits zij niet 'te veel strijd hebben' - minder groot dan van het uit elkaar gaan. Vooral omdat de conflicten nadien vaak alleen maar groter worden.
De hoogleraar is een pleitbezorger van langer proberen en minder snel banden verbreken als er kinderen in het spel zijn.
'Na ruim veertig jaar huwelijk kan ik wel zeggen: over rozen gaat het zeker niet.'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten