dinsdag 11 mei 2010

Vlaamse godsdienstleraren aan het woord

Dezer dagen zei aartsbisschop Léonard van Mechelen-Brussel: "Ik wil opnieuw een lijn in het godsdienstonderwijs. Die les moet gaan over het christendom en over de figuur van Jezus. Als jongeren dat allemaal niet meer meekrijgen, hoe wil je dan dat ze bij de Kerk blijven hangen? Godsdienstles is iets anders dan maatschappijleer. Laat dat nu maar eens duidelijk zijn".

Vandaag reageren enkele Belgische godsdienstleraren in De Standaard:
Net als Delporte hebben zijn collega's gehoord wat aartsbisschop André-Joseph Léonard over de godsdienstlessen te vertellen had. Een beetje gelijk heeft hij wel, is de teneur in de leraarskamer. 'We zijn met de zesdejaars net drie dagen op bezinning geweest in de abdij van Orval', zegt Eric Segers. Hij geeft godsdienst in het vijfde en het zesde middelbaar. 'Een leerling zei toen dat hij nu wel genoeg gehoord had over andere godsdiensten. Hij wilde eindelijk eens weten waar het christendom eigenlijk om draait.'
'Sinds tien jaar moeten we zoveel mogelijk levensbeschouwingen aan bod laten komen [van wie? -mp] en als christenen een stapje terug zetten tijdens de lessen godsdienst', zegt de onderdirecteur. 'Dan mag niemand het ons nu kwalijk nemen dat we het christendom niet op de voorgrond zetten.'
De directeur Armand Delepeleire vindt dat Léonard wel een pijnpunt heeft blootgelegd. 'Er mag best weer wat meer kennis over het christendom in de lessen', zegt hij. 'Want alles begint daarmee. Het christendom is een van de fundamenten van onze maatschappij. Hoe kan je de juiste inzichten verwerven zonder de nodige kennis over die godsdienst.'
Elementary, Dr. Watson, maar daarom niet minder waar.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten