vrijdag 25 juni 2010

Bizarre inval, ofwel: Da Vinci Code in Mechelen

Naar aanleiding van de inval van de Belgische politie in het aartsbisschoppelijk paleis van Mechelen, de woning van kardinaal Danneels, de crypte van de kathedraal èn de vertrouwenscommissie sexueel misbruik in Leuven, heeft het Staatssecretariaat (het "Ministerie van buitenlandse zaken" van de H. Stoel) vanmiddag het volgende communiqué laten uitgaan:
Hierna volgt de Italiaanse vertaling van de tekst van de door de Woordvoerder van de Belgische Bisschoppenconferentie afgegeven Verklaring na de huiszoeking in het aartsbisschoppelijk paleis van Mechelen-Brussel op 24 juni jongstleden:

"De bisschoppen van België waren rond 10.15 uur vanmorgen, donderdag 24 juni 2010, aanwezig in het aartsbisschopshuis in Mechelen voor de maandelijkse bijeenkomst van de Bisschoppenconferentie. Even later, rond 10.30 uur, arriveerden leden van het gerecht en politieagenten met een bevel tot huiszoeking. Aan de basis daarvan zouden klachten liggen wegens seksueel misbruik binnen het territorium van het aartsbisdom. Meer uitleg kregen de aanwezigen niet te horen, maar meteen werden alle documenten en gsm-toestellen in beslag genomen. Niemand mocht nog het gebouw verlaten. Pas rond 19.30 uur werd dat verbod opgeheven.
Iedereen, zowel de leden van de Bisschoppenconferentie als de personeelsleden van het aartsbisdom, werd verhoord. Dat was niet meteen een aangename ervaring, maar alles verliep op een correcte manier. De bisschoppen hebben altijd gezegd dat ze vertrouwen hebben in het gerecht en zijn werk. De huiszoeking van vanmorgen hebben ze met hetzelfde vertrouwen ondergaan en dat is ook de reden waarom ze zich op dit moment van elke commentaar onthouden.
Ze betreuren daarentegen samen met prof. Peter Adriaenssens, voorzitter van de ‘Commissie voor de behandeling van seksueel misbruik in het kader van een pastorale relatie’, dat tijdens een andere huiszoeking alle dossiers van de commissie in beslag werden genomen. Dit druist in tegen het recht op vertrouwelijkheid waarvan de slachtoffers die zich tot de commissie hebben gericht moeten kunnen genieten. Een dergelijke actie bemoeilijkt het noodzakelijke en uitstekende werk van de commissie aanzienlijk.

Eric de Beukelaer
Woordvoerder van de Bisschoppenconferentie"


Bij de publicatie van deze verklaring herhaalt het Staatssecretariaat zijn krachtige veroordeling van alle zondige en criminele handelingen van misbruik van minderjarigen door leden van de Kerk, en de noodzaak dergelijke daden te herstellen en te behandelen in overeenstemming met de eisen van de rechtvaardigheid en de leer van het Evangelie. Juist in het licht van deze noodzaak drukt hetzelfde Staatssecretariaat zijn levendige verbazing uit over de wijzen waarop een aantal huiszoekingen gisteren door de Belgische justitiële autoriteiten uitgevoerd zijn, en zijn verontwaardiging over het feit dat er zelfs een schending van de graven van Hunne Eminenties wijlen Jozef-Ernest kardinaal Van Roey en Léon-Joseph kardinaal Suenens, aartsbisschoppen van Mechelen-Brussel, heeft plaatsgevonden. Bij de ontsteltenis over deze acties komt nog een betreuren van de schending van de vertrouwelijkheid, waar juist diezelfde slachtoffers voor wie de huiszoekingen werden uitgevoerd, recht op hebben.

Deze gevoelens zijn persoonlijk geuit door Zijne Excellentie aartsbisschop Dominique Mamberti, Secretaris voor de Betrekkingen met de Staten, aan Zijne Excellentie de heer Charles Ghislain, ambassadeur van België bij de Heilige Stoel.
Hier het commentaar van aartsbisschop Léonard.

Over het zoeken naar geheime dossiers in graven van bisschoppen merkt vaticanist Sandro Magister terecht op, dat de Belgische politie waarschijnlijk een beetje teveel Dan Brown-films gekeken heeft.

1 opmerking:

  1. Noem grafschennis maar "onderzoek". Ik denk dat deze onderzoekslieden nog eens tegen de lamp gaan lopen. Want is grafschennis (ook in België) geen misdrijf dat vervolgbaar is??

    BeantwoordenVerwijderen