woensdag 2 juni 2010

Vrijheidsbeperkingen in Egypte

Het (seculiere) Hooggerechtshof van het (overwegend islamitische) Egypte heeft bepaald dat de koptisch-orthodoxe Kerk het haar eigen gelovigen moet toestaan in de kerk te hertrouwen. Catholic Culture schrijft:
The Supreme Administrative Court, siding with a lower court decision, rejected an appeal by Coptic Pope Shenouda II. The court said that "the right to family formation is a constitutional right."
In Egypt all marriages must be solemnized in a religious ceremony. The court ruled that the Christians who make up 10% of the country's population have the same right to marriage and remarriage as their Muslim neighbors, and Christian churches, regardless of their religious doctrines, must allow divorced people to remarry. The decision cannot be appealed.
Coptic Church leaders have said that they will not abide by the court's order, setting up a potentially serious church-state clash.
Net als alle andere grondwetten garandeert de Egyptische het natuurlijke recht te huwen en een gezin te stichten. Maar de islam, het moderne Westen en het door christenen aangehangen natuurrecht hebben verschillende opvattingen over wat "huwen en een gezin stichten" betekent. De islam erkent polygamie en staat het (mannen) toe eenvoudig te scheiden middels verstoting. Het Westen beschouwt echtscheiding en hertrouwen inmiddels als een mensenrecht (iets wat de mens toekomt om de enkele reden dat hij een mens is). De Kerk neemt het beloofde "tot de dood ons scheidt" serieus en beschouwt daarom "opnieuw trouwen" als de echtgeno(o)t(e) nog leeft als niet-toegestane polygamie.
Althans in haar eigen kring zou ze hieraan moeten kunnen vasthouden.
Maar middels toepassing van het natuurrechtelijke non-discriminatiebeginsel (ook vaak in het Westen verkeerd gebruikt: men vergeet dat "gelijke gevallen gelijk behandelen" ook betekent "ongelijke gevallen ongelijk behandelen") wordt nu de door de islam en de moderne westerse samenleving bevorderde resp. gedoogde polygamie nu opgedrongen aan christenen.
Zullen de VN of minister Verhagen protesteren?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten