zaterdag 23 april 2011

PASEN 2011

“Als Christus niet is opgestaan, dan is onze prediking zonder inhoud en uw geloof leeg” (1 Kor 15,14). Het christelijk geloof staat of valt met de waarheid van het getuigenis dat Christus is opgestaan uit de doden. Als men dit weglaat, kan men uit de christelijke traditie zeker nog een reeks behartenswaardige ideeën over God en over de mens halen, over het mens-zijn, en over hoe de mens zou moeten zijn – een soort religieus begrip van de wereld –, maar het christelijk geloof is dan dood. Jezus is in dat geval niet meer het criterium waarmee we oordelen. Het criterium is dan slechts nog ons persoonlijk waardeoordeel, dat uit de christelijke nalatenschap dát kiest wat nuttig lijkt. En dat betekent dat we aan onszelf zijn overgelaten. Onze eigen beoordeling heeft het laatste woord. Alleen als Jezus is verrezen, is er echt iets nieuws gebeurd dat de wereld en de situatie van de mens verandert. Dan wordt Hij, Jezus, het criterium dat we kunnen vertrouwen. Omdat God zich dan werkelijk gemanifesteerd heeft.

Benedictus XVI


De gebeurtenis is niet alleen iets dat gebeurd is en waarmee alles begonnen is, maar iets wat het heden wekt, het heden bepaalt, inhoud geeft aan het heden, het heden mogelijk maakt. Wat men weet of heeft, wordt ervaring als het iets is dat ons nu gegeven wordt: een hand die het ons nu aanreikt, een gezicht dat nu op de voorgrond treedt, bloed dat nu vloeit, een verrijzenis die nú plaatsvindt. Buiten dit “nu” is er niets! Ons ik kan slechts bewogen, ontroerd, veranderd worden door een gelijktijdigheid: een gebeurtenis. Christus is iets wat mij nu gebeurt. Welnu, opdat hetgeen wij weten – Christus, al ons spreken over Christus – een ervaring wordt, is het nodig dat Hij aanwezig is, ons als aanwezige provoceert en doordringt: Hij is aanwezig zoals Hij voor Andreas en Johannes aanwezig was. Het christendom, Christus, is precies wat het voor Andreas en Johannes was toen ze Hem achterna gingen; stel je het moment voor dat Hij zich omdraaide, en hoe zij geraakt werden! En hoe ze meegingen naar zijn huis… Precies zo gaat het nu nog, tot op dit moment!

Luigi Giussani


GEMEENSCHAP EN BEVRIJDING


Afbeelding: Domenichino, Johannes de Doper wijst Jezus aan (Sant’Andrea della Valle, Rome. Foto: Scala, Florence)

1 opmerking:

  1. ZALIG PASEN!!!!!

    Henk, Lidwien, Paul, Luc en Sophie

    BeantwoordenVerwijderen