vrijdag 27 mei 2011

"De strijd om dit misverstand moet uitgevochten worden"

Catholica.nl brengt de vertaling van een interview van de krant Die Welt met de - al eerder op onze blog geciteerde - bekende Duitse schrijver Martin Mosebach, naar aanleiding van de vrijgave, door paus Benedictus XVI, van de liturgie zoals die tot 1962 gevierd werd. Hier twee citaten:
Er is in de instructie sprake van “twee vormen van de ene Romeinse ritus”. Opent dit niet de deur voor een slepend nieuw kerkelijk schisma?

Mosebach: Er bestaat al een kerkelijk schisma, maar niet tussen de aanhangers van de oude en de nieuwe ritus, maar tussen al die katholieken, die aan de door het Tweede Vaticaans Concilie nadrukkelijk bevestigde oude sacramentstheologie van de Kerk vasthouden en degenen die beweren dat op het Tweede Vaticaans Concilie een nieuwe kerk gesticht werd met een nieuwe theologie en nieuwe sacramenten. Deze tweede doctrine is in grote mate – tegen beter weten in – op de seminaries, universiteiten en in de katholieke academies verbreid en heeft daadwerkelijk het gevaar van een schisma bevorderd.
[...]
En hoe zal dan uitgerekend de bevordering van de “oudere” ritus de “verzoening binnen de Kerk bevorderen”, nadat deze tot dusver tot zoveel strijd heeft geleid?

Mosebach: De strijd berust in wezen op het voor de Kerk levensgevaarlijke misverstand dat Vaticanum II een nieuwe kerk gesticht heeft. De strijd om dit misverstand moet uitgevochten worden. Het helpt de Kerk niet om deze strijd met vredelievende frasen te bedekken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten