dinsdag 20 december 2011

Uit het rapport van de commissie-Deetman (2)

13a. Het bisdom Rotterdam: 1983-1993

In het bisdom Rotterdam werden in de jaren tachtig, tegen de adviezen van de toenmalige selectiecommissie in, mannen toegelaten tot de priesterwijding die daar niet voor geschikt werden geacht en van wie een aantal zich aan misbruik van minderjarigen heeft schuldig gemaakt. De Onderzoekscommissie is in haar onderzoek op vijf concrete gevallen gestuit.
Het is opmerkelijk dat op hun misdrijven en misdragingen geen enkele vorm van correctie of een voorzorgsmaatregel om herhaling te voorkomen is gevolgd. Naar buiten – onder andere in de richting van slachtoffers en hun familie – werd volgehouden dat strenge maatregelen waren getroffen, maar in werkelijkheid waren dit loze gebaren. De tamelijk luchtige wijze waarop de toenmalige bisschop, monseigneur Bär, reageerde op de (voorwaardelijke) strafrechtelijke veroordeling van een van deze priesters plaatst de Onderzoekscommissie voor raadsels.
Dit geval staat niet op zichzelf. Hiermee wordt de vraag opgeroepen of de toenmalige bisschop wel in staat was om zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid waar te maken. De Onderzoekscommissie is geneigd die vraag ontkennend te beantwoorden. Onder monseigneur Bär als bisschop zijn afdoende maatregelen uitgebleven. Priesters die in het bisdom Rotterdam niet meer konden worden gehandhaafd werden in andere bisdommen tewerkgesteld, waarbij de risico’s van dit doorschuiven schromelijk werden onderschat, wat koste kon gaan van de fysieke en mentale integriteit van minderjarigen die met zulke priesters in aanraking kwamen. Priesters tegen wie maatregelen werden uitgevaardigd, negeerden de aanpak van de bisschop. Met het vertrek van monseigneur Bär en de komst van een nieuwe bisschop hield deze situatie op te bestaan.
(W. Deetman e.a., Seksueel misbruik van minderjarigen in de rooms-katholieke Kerk [in Nederland], Uitgebreide versie, Deel 1: Het onderzoek, p. 512)

Men leze ook Bisdom Rotterdam: een criminele organisatie? van Esther Boom op De Dagelijkse Standaard.

2 opmerkingen:

  1. Het lijkt erop dat Bär indertijd ernstig tekort is geschoten, dat hij wordt aangepakt lijkt me niet meer dan normaal. De claim van Boone is dusdanig dwaas dat ik begin te twijfelen aan de geestelijke vermogens van deze ooit gerespecteerde strafpleiter.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Het ergste is...Boone wil iedereen als crimineel bestempelen (dus ook degenen die geen schuld hebben aan dit debacle) door Justitie te bewegen de gehele Kerk als "criminele organisatie" neer te zetten. Zou Boone hierin slagen, dan kan vervolgens elke katholiek ondergronds gaan, compleet met schuilkerken en verborgen priesters. Je bent immers een "crimineel". Kom je toevallig in de klauwen van Justitie, dan is gevangenisstraf het enige nog wat je te wachten staat. Niet op grond van het doen van een misdrijf, maar op grond van het feit dat je lid bent van een "criminele organisatie" die toevallig Katholieke Kerk heet!

    BeantwoordenVerwijderen