zaterdag 17 december 2011

Veel geluk, Gaudete en Laurens!

“Ik zeg u: weest niet bezorgd voor uw leven, wat ge zult eten en ook niet voor uw lichaam, wat ge zult aantrekken. Het leven is meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding. Let eens op de raven; ze zaaien niet en maaien niet, ze hebben geen voorraadkamer of schuur, maar God voedt ze. Hoeveel meer zijt gij dan de vogels! Trouwens, wie van u is in staat met al zijn tobben aan zijn levensweg een el toe te voegen? Als ge dus zelfs machteloos staat tegenover zoiets gerings, wat tobt ge dan over de rest? Let eens op de bloemen, hoe zij groeien; zij spinnen noch weven. Toch zeg Ik u: zelfs Salomo in al zijn pracht was niet gekleed als een van hen. Als God nu het veldkruid, dat er vandaag nog staat en morgen in de oven wordt geworpen, zó kleedt, hoeveel te meer dan u, kleingelovigen? Vraagt dus ook gij niet, wat ge zult eten en wat ge zult drinken, en weest niet ongerust. Want dat alles jagen de heidenen in de wereld na. Uw Vader weet wel, dat gij dat alles nodig hebt. Maar zoekt dan zijn Rijk, dan zullen die dingen u erbij gegeven worden”.
(Lucas 12, 22-31)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten