woensdag 3 maart 2010

Newspeak in 'Ontrouw'

Waarschijnlijk doet geen krant dezer dagen zijn naam minder eer aan dan Trouw. Lees bijvoorbeeld de volgende zin (in een vreselijk opgeklopt stuk over een Eindhovense notaris die de Kerk wil beschadigen). Trouw 'legt uit':
Volgens de Bossche bisschop Hurkmans dient ’iedereen die volgens de kerkelijke regels in zonde leeft’ uitgesloten te worden van het sacrament van de communie, dus iedereen die seks heeft voor het huwelijk, voor de tweede keer getrouwd is of praktiserende homoseksueel is.
Onwetendheid is het niet. Op de kerkredactie hebben verschillende redacteuren theologie gestudeerd en werken ook katholieken. En iedereen die voor nog geen 9 euro een Compendium van de catechismus van de katholieke Kerk gekocht heeft, zou eenvoudig de juiste informatie hebben kunnen geven. Bijvoorbeeld zo:
Volgens de regels van de Kerk mag (en op zon- en verplichte feestdagen: moet) iedere katholiek aanwezig zijn bij de eucharistieviering. Hij mag de communie ontvangen als hij in staat van genade is. Dat betekent dat hij in het boetesacrament vergeving ontvangen heeft voor alle doodzonden (dat zijn bewuste en vrijwillige overtredingen van één van de tien geboden) die hij sinds zijn laatste biecht begaan heeft.
St. Thomas van Aquino zegt dat het minder lastig is om bij de waarheid uit te komen als je begint met een fout dan als je begint met verwarring.

Je kunt het met de regels van de Kerk oneens zijn. Je kunt vinden dat bisschop Hurkmans ontrouw moet zijn aan de regels van de Kerk die hij dient.
Maar wie is erbij gebaat de mensen te desinformeren?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten