zondag 31 juli 2011

120 jaar Rerum novarum: het katholicisme als "systeem van het midden"

Vandaag verlaat uw bloghouder voor ruim drie weken het vaderland en het internet, o.m. om een groep jongeren te begeleiden naar de Wereldjongerendagen te Madrid.
Om u niet verweesd :) achter te laten, verschijnt de komende weken op deze blog - in feuilletonvorm - de gehele encycliek Rerum Novarum, waarin Leo XIII (een van de intelligentste pausen van de afgelopen twee eeuwen) precies 120 jaar geleden de katholieke sociale leer systematisch uiteenzette: hoe stelt de Kerk zich een goede samenleving voor?
In een tijd als deze, waarin men nog slechts lijkt te kunnen kiezen tussen het Dier of de Markt als doel en Conformisme of Geweld als middel, kan het goed zijn de evenwichtige benadering van de Kerk nog eens tot ons te nemen.

Om het document goed te lezen, moet je in de gaten houden dat het geschreven is in 1891, in de eeuw van de industriële revolutie, de verpaupering van de arbeiders, en de opkomst van de communistische ideologie. De paus was twintig jaar geleden zijn kerkelijke staat kwijtgeraakt en woonde als "gevangene van het Vaticaan" in een verder door de vrijmetselarij gedomineerd Italië.
Enerzijds kunnen we zien hoeveel er in onze huidige samenleving gerealiseerd is van wat de paus voorstelde, en hoe vruchtbaar dat is geweest.
Anderzijds hoe het verwaarlozen van centrale punten van de katholieke leer (bijvoorbeeld de prioriteit van het geestelijke aspect) weer vele van de huidige problemen veroorzaakt heeft.

Met dank aan rkdocumenten.nl voor de vertaling.

Goede vakantie!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten