woensdag 20 januari 2016

A.s. zaterdag: Willem Jan Otten spreekt in Tilburg

De afgelopen jaar tragisch overleden Joost Zwagerman constateerde twee jaar terug dat je “in de VS [...] zonder enig bezwaar religieus [kunt] zijn en tegelijkertijd [...] als vernieuwend en vooruitstrevend schilder of schrijver bekendstaan. In Nederland daarentegen [heerst] er op dat punt een beklemmende koudwatervrees, om maar niet van een taboe te spreken. Veel kunstkenners en literatuurspecialisten, dat wil zeggen mensen die er stelselmatig van uitgaan dat zij het verlichte en weldenkende deel van de natie vertegenwoordigen, beschouwen religie als een historisch relict dat buiten de Amsterdamse grachtengordel nog schijnt te bestaan, maar daarbinnen alleen nog maar een meewarig lachje opwekt. Zwagerman noemde de dichter, romancier, toneelschrijver en essayist Willem Jan Otten, nu zo'n vijftien jaar geleden toegetreden tot de rooms-katholieke kerk. [...] Otten staat voor wat hij gelooft en draagt dat als schrijver met verve en overtuiging uit. En hij krijgt er al anderhalf decennium lang smalende commentaren over te horen, [zoals] van Rudy Kousbroek ('Kom terug, Willem Jan')” (Trouw, 4 jan. 2014).

Toch is Willem Jan Otten (1951) een van de meest gevierde schrijvers in het Nederlandse taalgebied, met haast ‘meer prijzen dan lezers’. In 2014 won hij nog de prestigieuze P.C.Hooftprijs.
Hij geeft maar zelden lezingen. Daarom is het erg bijzonder, een unieke gelegenheid, dat hij nu in Tilburg komt spreken over religie en poëzie, met veel aandacht voor zijn persoonlijke weg. Hij zal dat doen onder de titel (ontleend aan Dostojevski’s groot-inquisiteur): Waarom komt U ons hinderen?

CobbenhagenAvonden zijn ongeveer maandelijks door het studentenpastoraat van Tilburg University, studentenparochie Maranatha en beweging Gemeenschap en Bevrijding georganiseerde culturele avonden. In de geest van universiteitsstichter Cobbenhagen willen ze academische wereld, christelijk voorstel en regio Tilburg bij elkaar brengen.
De avonden worden gehouden in studentenkerk Maranatha, Prof. Cobbenhagenlaan 19 te Tilburg. Aanvang: 20.00 uur. Opgave is niet nodig. Na het ‘formele’ gedeelte is er een borrel. De avonden zijn vrij toegankelijk. Na afloop wordt er een collecte gehouden. Aan de Prof. Cobbenhagenlaan is ruimschoots gratis parkeergelegenheid.


Meer informatie: www.cobbenhagenavonden.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten