donderdag 13 januari 2011

Afghanistan-missie

Uit het weblog van Afshin Ellian:
De Afghaanse oorlog is heel anders van aard dan die in Irak. Daarnaast is ook een meerderheid binnen de Afghaanse samenleving die het eens is met de aanwezigheid van de westerse troepen.
In Uruzgan wonen heel weinig mensen. Maar veel Afghanen wonen in Herat of Mazar-i-Sharif. In deze en andere gebieden gaat het vrij goed met veiligheid en ontwikkeling.
Sinds de bevrijding van Afghanistan gaan miljoenen kinderen, ook meisjes naar school. Er is op allerlei gebieden vorderingen gemaakt. Dat geldt ook voor de gezondheidszorg.
Afghanistan dient niet meer als een trainingskamp voor de islamitische terroristen. Tegelijkertijd wordt er ook hevig strijd gevoerd met de Taliban en Al-Qa’ida-leden die in Pakistan worden opgeleid en gerekruteerd.
Het westen kan op dit moment Afghanistan niet verlaten. Doet het westen dat, dan zullen honderdduizenden Afghanen worden vermoord. Waaraan doet dit denken? Srebrenica, maar nu op nog grotere schaal. Precies daarom sturen de Amerikanen deze week extra troepen naar Afghanistan.
De ontwrichting van Afghanistan zal zich als een olievlek verspreiden in de voormalige Sovjetlanden: Tadijkistan, Uzbekistan et cetera. Ook Pakistan zal in nog grotere problemen komen.
Helaas is in Afghanistan nog steeds geen sprake van een behoorlijk bestuur. Elke militaire hulp aan Afghanistan moet worden gekoppeld aan toezeggingen op het gebied van de bestrijding van corruptie en de vorming van een eerlijk bestuur.
Hoe de toekomst zich zal ontwikkelen, is moeilijk te voorspellen. Het is zelfs mogelijk dat Afghanistan in de toekomst wordt opgedeeld in Taliban-gezinde gebieden en vrije gebieden.
Vanuit strategisch oogpunt kunnen de Verenigde Staten en andere NAVO-landen Afghanistan niet verlaten. En dat heeft te maken met de situatie rond Iran en Irak. De toekomst van Iran zal bepalend zijn voor de vorming van vreedzame staten in Irak en Afghanistan.
Kan Nederland nog betrokken blijven bij Afghanistan? Ja, mits de PVV daarmee instemt.
De PVV moet zijn standpunten over Afghanistan meer op geopolitieke argumenten baseren dan op de simplistische redenering ‘het wordt toch niks’.
Het is te hopen dat de PVV bereid is om een eenvoudige trainingsmissie naar Afghanistan te steunen. Het gaat immers niet om de reële waarde van deze missie maar om het symbolische waarde daarvan.

Zie ook Bart Jan Spruyts column op Binnenlands Bestuur.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten